Indexering vergoeding schuldbemiddelaars

De tarieven voor de vergoeding voor schuldbemiddelaars werden geïndexeerd met ingang van 1 januari 2022.

Ze zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

  • Het geheel van de handelingen voor max. 5 schuldenaars (art. 2, 1°): 589,95€ (in plaats van 539,01€)
  • Handeling verbonden een betaling ten gunste van of namens de verzoeker (art. 2,2°): 9,82€ (in plaats van 8,97€)
  • Opvolging en controle van de in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen voor max. 5 schuldenaars (art. 2,3°): 235,96€ (in plaats van 215,59€)
  • Aanpassing, hervorming en herroeping van de aanzuiveringsregeling (art. 2,4°): 196,64€ (in plaats van 179,66€) per schriftelijke verklaring die tot een vonnis aanleiding geeft
  • Het inwinnen van nuttige inlichtingen bedoeld in artikel 1675/8, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek per schriftelijke verklaring (art. 2,5°): 117,99€ (in plaats van 80€)
  • Aanwezigheid op een zitting (art. 3): 98,30€ (in plaats van 89,81€)
  • Kosten voor een gewone brief (art. 4, 1°): 13,77 € (in plaats van 58€)
  • Kosten voor een gewone omzendbrief gericht aan drie of meer schuldenaars of schuldeisers (art. 4, 2°): 7,88 € (in plaats van 7,20€)
  • Kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en fotokopieën (art. 4, 3°): 117,99€ (in plaats van 107,8€) per dossier
  • Reiskosten (art. 4, 4°): 0,25 €/km (in plaats van 0,23€)

Dit bericht werd op 24 januari 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

U vindt de bedragen terug in de verbeterde excel.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.