Aangepaste richtlijnen voor gevangenisbezoeken

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen heeft een geactualiseerde versie van de ministeriële omzendbrief nr. 1821 van 30 juli 2020 verspreid. Deze omzendbrief bepaalt de controle- en veiligheidsmaatregelen bij toegang tot de gevangenis.

De nieuwe versie van de omzendbrief past slechts erg beperkt de toegangsregels voor advocaten aan. Zo wordt nu verduidelijkt dat professionele bezoekers, waaronder ook advocaten vallen, na inschrijving hun identiteitsdocument niet in bewaring moeten geven en dus kunnen bijhouden voor de duur van het bezoek. Zij krijgen een badge mee die ze te allen tijde zichtbaar moeten dragen. Het PCB herinnerde overigens recent aan de verplichting om de papieren identificatiebadge tijdens de volledige duur van het gevangenisbezoek te dragen.

Daarnaast wordt de gsm of smartphone expliciet vermeld bij de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taak van de advocaat en daarom meegenomen mogen worden in de gevangenis. Net als bij laptops of dossiers worden deze voorwerpen geregistreerd bij binnenkomst en wordt er bij vertrek nagegaan of deze opnieuw mee naar buiten worden genomen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.