Bart's Branie | Kunnen oudere confraters nog iets leren van de opleiding die aan stagiairs wordt gegeven?

In deze rubriek geeft oud-stafhouder Bart Staelens zijn eigenste blik op het reilen en zeilen binnen de Orde van Vlaamse Balies en daarbuiten.

Enkele jaren geleden schopte een, overigens erg sympathieke, Antwerpse confrater keet. Er kwamen veel te veel advocaten toestromen naar de balie, de balie beheerde dit niet goed, de opleiding was niet goed, er bestond wel een pseudo-opleiding voor stagiairs maar de examens die werden afgenomen die waren zo belachelijk en zo infantiel dat ze er allemaal of zo goed als allemaal door waren. Dat kon niet goed zijn, aan de overvloedige vruchten kon de slechte boom worden afgeleid, aldus deze confrater.

De toenmalige Antwerpse stafhouder reageerde behoorlijk laconiek, dat was trouwens één van de grote troeven van stafhouder Verstrepen. Ze nodigde de confrater uit om deel te nemen aan het examen en dan zouden we eens zien welke score hij behaalde. De keet schoppende confrater was niet alleen sympathiek maar ook wijs, en hij stuurde natuurlijk zijn kat.

Kunnen oudere confraters nog iets leren van de opleiding die aan stagiairs wordt gegeven? Zelf behorende tot wat ik hier “oudere confraters” noem, denk ik dat we dat volmondig met ja moeten beantwoorden.

Dit dook op een of andere wijze opnieuw op tijdens de algemene vergadering OVB van 30 september. Onze bestuurder Stefan Pieters heeft een compleet nieuw systeem van stagiairsopleiding op poten gezet, dit werd algemeen geapprecieerd maar de kosten zouden moeten verhaald worden.  En die werden geraamd op 1.350,00 euro, aan te rekenen aan de nieuwe toestromende stagiairs, een niet zo kleine verhoging ten aanzien van de huidige 475,00 euro.

Dit was nu eens een onderwerp waar het vuur in de pan kon slaan, iets lekker concreets, waarbij enkele nieuwe jonge afgevaardigden de trom roffelden.  En waarbij enkele patrons die zich verbonden hadden om de opleiding te betalen, mede de trom roffelden.

Uiteindelijk was niet helemaal duidelijk over welk werkjaar de eerste kosten allemaal moesten gespreid worden, en uiteindelijk kwam er nog een andere oplossing uit de bus.  De opleiding zou via webinars ook nog door alle advocaten kunnen gevolgd worden en dit zou misschien mede de kost helpen dragen.

Ware het geen goed idee voor velen om nog even, na alle wijzigingen die we hebben gekend, het huidige ABC van strafprocesrecht via webinars op te frissen?  De vraag stellen is ze beantwoorden.  En kunnen we niet hetzelfde zeggen over deontologie, over burgerlijk procesrecht?  Ook hier zal de vraag stellen, de vraag beantwoorden zijn.  En misschien zijn er nog wel heel wat andere mogelijkheden die aantrekkelijk zijn.

Kortom, de boot mogen we misschien niet missen. Na alle hervormingsstormen die we gehad hebben en die op ons af komen – en Q zal niet willen onderdoen voor KG -, kan het geen kwaad om wat te herbronnen, samen met de enthousiaste jongelui die blijven naar de balie komen.

Het concrete probleem van stagiairs die nu plots zouden geconfronteerd worden met een effectief wel onverwachte kost, werd even door een vriendelijke penningmeester weggegoocheld, we zien wel wat er volgend jaar op ons dan nog afkomt en als iedereen op de boot springt van de webinars die nu ook kunnen gevolgd worden door de niet-stagiairs, dan lost het probleem zich misschien deels zelf op.

Dit alles kon baden in een optimistische flow die heerste tijdens de vergadering, met een enthousiast bestuur en een positief ingestelde algemene vergadering.  En dat wat jongeren het soms zelfvoldane sfeertje definitief naar de prullenbak hebben verwezen, dit kan maar positief zijn. Het beleidsplan werd goedgekeurd, de mensen die nog moesten gekozen worden in de examencommissie voor buitenlandse diploma’s, werden gekozen en ook de mensen die moesten gekozen worden in de erkenningscommissie voor de permanente vorming werden verkozen. Onder meer onze West-Vlaamse confrater mr. Stefaan Voet.

De algemene vergadering maakte een mooie start, hopelijk gaat het dit jaar dan ook effectief verder goed vooruit.

En patrons die in de toekomst samen met hun nieuwe stagiair via een webinar kennis en kunde opdoen, is dat geen mooi toekomstbeeld? Samen wijzer worden met een Omer bij de hand, dat beeld zou zelfs de keet schoppende Antwerpse confrater moeten overtuigen!

Bart Staelens

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.