HRJ hernieuwt mandaat Leo Vulsteke als voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen

De Hoge Raad voor de Justitie heeft het mandaat van Leo Vulsteke als voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen hernieuwd met een termijn van 5 jaar.

In zijn beleidsplan 2024-2029, dat u kan opvragen via henri@baliewestvlaanderen.be, stelt voorzitter Vulsteke dat een beleidsdocument relatief is maar een weerspiegeling moet zijn van een visie op de werking en de toekomst van justitie. Die achterliggende visie – op basis van 5 jaar ervaring als voorzitter en 10 jaar als lid van het directiecomité van de vredegerechten en politierechtbank West-Vlaanderen - vertaalt hij in 10 slotbeschouwingen.