Onze stafhouder over de coronacrisis: "Als we er uit willen komen, zal het samen moeten zijn."

Beste confraters,

Recht spreken is een essentiële dienst. Het verdedigingsrecht is een essentieel recht. Wie – behalve een schrijver van sciencefiction – had ooit gedacht dat een virus dit zou bedreigen?

In maart dachten we dat even op de tanden bijten zou volstaan en dat alles daarna weer normaal zou zijn. Daar zouden  de zon en het gerechtelijk verlof voor zorgen. Justitie even vertragen was toen een aanvaardbare oplossing

Ook voor Covid-19 blijkt het gerechtelijk verlof echter geen oplossing te bieden. We hadden het als ervaringsdeskundigen kunnen weten. Het is de harde realiteit.  Het aantal dagelijkse besmettingen is gigantisch hoog, ziekenhuizen en hun intensive-care afdelingen liggen overvol. Het virus was nooit zo dichtbij. U kent mensen in uw nabije omgeving die ziek, besmet of in quarantaine zijn? Ik ook.

Anders dan in de eerste golf bestaat nu de vaste wil bij alle betrokkenen om de rechtsbedeling zo normaal als mogelijk verder te laten lopen. De magistratuur is er op alle niveaus van overtuigd dat het weinig zinvol is de deuren nu te sluiten en zaken te verdagen tot betere tijden. Niemand kan immers voorspellen hoe lang deze gezondheidscrisis nog zal duren.

De korpsoversten van de rechtbanken die op het niveau van eerste aanleg recht spreken in West-Vlaanderen hebben de basisrichtlijnen die het mogelijk moeten maken zo veilig mogelijk verder te werken eenvormig gemaakt. Ook dit is historisch, er zijn geen precedenten. De voorzitters, de procureur en de arbeidsauditeur verdienen ons grootste respect. U leest de tekst, met de nodige aanvullingen per rechtbank en verdere informatie van de balie op onze coronapagina op Henri. Bijzondere dank gaat naar mevrouw Nuytinck, voorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent, die het voortouw nam.

Confraters, voor zover u – na het zien van een aflevering van Justice for all –  zou denken dat advocaten onkwetsbaar zijn, moet ik u ontgoochelen. Advocaten zijn even vatbaar voor het coronavirus als wie dan ook, ze kunnen er ziek van worden en kunnen aan Covid -19 sterven. Advocaten kunnen ook het virus doorgeven aan anderen!

Daarom roep ik u allen op om u aan de regels te houden en het normdoel te respecteren. We zijn een creatieve beroepsgroep. Gebruik die creativiteit nu om het risico te beperken. Vervang elkaar op zittingen, zeker als uw briljant pleidooi niet nodig is. Hou uw cliënten en hun supporters uit de rechtbank als het kan. Zelfs als we er in slagen om de toeloop in de rechtbanken te beperken, zullen het plaatsen blijven waar tezelfdertijd veel volk aanwezig kan zijn. Hou u daarom aan de basisregels, draag het mondkapje en hou de 1,5 meter afstand in de wandelgangen en zittingszalen. Bezorgde confraters, magistraten en burgers signaleren dat advocaten zich op dat vlak soms nonchalant gedragen.

Lees vooral de richtlijnen van onze rechtbanken en besef dat de maatregelen die worden voorgesteld in het algemeen belang zijn. Eén van die maatregelen is deze om voor de politierechtbank de zaken van burgers zonder advocaat eerst te behandelen, zodat er minder volk lang zou blijven zitten in de zittingszaal. Het is een goede maatregel en het kan u als advocaat weinig storen als u op voorhand weet dat u pas om 10.00u in plaats van om 9.00u op de zitting moet zijn.

Niets is ooit volmaakt en in deze tijd al helemaal niet. Gebruik uw energie om mee te werken aan betere oplossingen, liever dan kritiek te geven op alles wat niet perfect loopt. In deze crisis is één slogan zeker waar: als we er uit willen komen, zal het samen moeten zijn.

Met confraternele groet,

Rik Crivits
Stafhouder

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.