Inleidingen Ondernemingsrechtbank voortaan rechtstreeks voor verschillende kamers en met vermelding code

Het Bijzonder Reglement van de Ondernemingsrechtbank Gent vanaf 1 september 2023 voorziet een nieuwe werkwijze voor de inleiding van zaken.

Voortaan moeten de inleidingen rechtstreeks gebeuren voor verschillende kamers afhankelijk van de materie waarover het geschil handelt.

De materies worden opgedeeld in 22 codenummers doch met onderverdelingen a en b zodat er in werkelijkheid 25 onderscheiden materies zijn. Er wordt gevraagd in de dagvaarding de juiste code vermelden. Ook/minstens wordt gevraagd bij factuurinvordering in de dagvaarding voldoende duiden waarover de facturen gaan, opdat een voorafgaande controle op de code en juiste toebedeling van de zaak kan plaatsvinden. Indien een zaak voor de verkeerde kamer wordt gedagvaard zal ze verwezen worden, wat aldus de efficiëntie niet ten goede komt. De vermelding van de codes is ook voor statistische doeleinden belangrijk. Het bijhouden van correcte statistieken is voor de rechtbank van wezenlijk belang om een efficiënt beleid te kunnen uitwerken.

Voor de West-Vlaamse afdelingen komt het er concreet op neer dat er in Brugge voortaan twee inleidingszittingen zijn (op donderdagmorgen en maandagmiddag), en in Kortrijk vier (op maandagmorgen, woensdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen. Voor de afdelingen Oostende, Ieper en Veurne blijft er voorlopig één inleidingskamer behouden.

Hierbij vindt u een overzicht van de situatie in West-Vlaanderen, met ook de toelichting per code. Meer details vindt u in het reglement zelf.

 

 

Commentaar

Mario Renodeyn

Wat tot op heden relatief éénvoudig was, maakt men met liefst 25 codes nodeloos moeilijk. Het systeem van de inleidingskamer verliep zeer vlot en heel wat dossiers konden door 1 à 2 uitstellen zelfs minnelijk geregeld worden. Nu zal iedere kamer wellicht zijn eigen werkwijze op de inleidende zitting hanteren wat tot verwarring leidt en bijkomende uitstellen zal uitlokken. Welke advocaat zal de gebruiken van de vele kamers kunnen bijhouden?
Wanneer men voor een clïente in verschillende dossiers facturen invordert, zal men - onder andere in functie van de openstaande bedragen - op verschillende inleidende kamers aanwezig moeten zijn. Zodoende veel meer tijdsverlies voor de advocaat (eventueel zelfs een namiddag zitting voor bijv. Brugge voor de simpele invordering van een factuurschuld).
En wat moet de rechtshorige - die geen raadsman heeft - denken van het feit dat plots een voor hem mysterieuze code in een dagvaarding opduikt die enkel aan ingewijden (magistraten en advocaten) bekend is?
Er zal door het ingewikkeld systeem vaker dan vroeger voor een verkeerde kamer ingeleid of wanneer men als gedaagde vertraging wil uitlokken zal men discussie voeren over de talrijke codes...
Dat de Balie West-Vlaanderen gedwee de nieuwe werkwijze volgt/ verdedigt omdat deze nodig is voor 'statistische' reden, tart elke verbeelding. Zij negeert aldus het belang van de advocaat én de rechtszoekende.

Geplaatst op di, 22/08/2023 - 19:13
HENRI

Beste confrater Renodeyn. Wij waarderen uw kritische bedenkingen. Voor de goede orde merken we op dat de codes publiek zijn en dus bijvoorbeeld ook door de gerechtsdeurwaarders worden gebruikt. Verder verzekeren we u dat de balie West-Vlaanderen effectief kritische bedenkingen heeft geformuleerd ten aanzien van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op ressortniveau mevrouw De Braekeleer. De organisatie van de zittingen is evenwel een interne bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank en een gegeven waarover de finale beslissing bij de voorzitter ervan ligt. Wij volgen de implementatie nauwgezet op en nemen eventuele problemen op in het overleg met de korpsoversten. Wij nodigen u en alle andere confraters uit om uw ervaringen met de nieuwe regeling aan te kaarten via Henri, info@baliewestvlaanderen.be of één van de leden van de raad van de Orde. Met vriendelijke en confraternele groeten, Stafhouder Carmen Matthijs, mede namens de raad.

Geplaatst op di, 29/08/2023 - 10:24

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.