Voorzitter Filip Mourisse over de vernieuwde eerstelijnsbijstand

Waarde confraters
 

Het besluit van 29 oktober 2021 van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand heeft de werking van de bestaande commissies voor juridische eerstelijnsbijstand grondig gewijzigd.

Zo moesten de bestaande commissies (in West-Vlaanderen de CJB Brugge, CJB Ieper, CJB  Kortrijk en CJB Veurne) een nieuwe erkenningsaanvraag indienen bij de bevoegde minister mevrouw Zuhal Demir.

De samenstelling van de commissies werd vastgelegd en moet minstens tien leden bevatten waaronder vijf advocaten, drie vertegenwoordigers van de kernpartners van het geïntegreerd breed onthaal (OCMW, CAW, de dienst van het maatschappelijk werk van het ziekenfonds) en twee vertegenwoordigers van de organisaties die met de meest kwetsbare doelgroepen binnen haar werkgebied werken.

De erkenningsaanvraag moest voor 1 mei 2022 samen met een meerjarenplan en een meerjarenbegroting worden neergelegd.

Het besluit legt de klemtoon dat de juridische eerstelijnsbijstand moet georganiseerd worden op een manier waardoor alle burgers, en in het bijzonder de meest kwetsbare burgers worden bereikt. De commissie formuleert haar aanbod op een manier die voor de gebruiker begrijpbaar is en organiseert een aanbod aan juridische eerstelijnsbijstand op een manier waardoor het ook rechtstreeks en zonder afspraak bereikbaar en toegankelijk is.

Het siert de advocatuur om zich blijvend in te zetten voor de meest kwetsbare burgers door het verstrekken van een gratis juridisch advies.

De vier commissies in West-Vlaanderen hebben een samenwerkingsmodel uitgewerkt met het BJB over de wijze waarop met de juridische tweedelijnsbijstand wordt samengewerkt. De advocaat eerstelijns moet, indien nodig, de burger rechtstreeks doorverwijzen naar het BJB en bij hoogdringendheid het aanstellingsverzoek overmaken aan het BJB.

Zoals reeds gemeld, moeten advocaten die juridische eerstelijnsbijstand willen verlenen de opleiding eerstelijnsbijstand volgen. U kunt zich hiervoor inschrijven via het privaat luik van de OVB. Voor deze opleiding zijn 8 punten permanente vorming voorzien. Advocaten die het afgelopen jaar eerstelijns advies hebben verstrekt, kunnen deze opleiding gratis volgen. Inschrijven voor de permanentie is nog mogelijk tot en met 30 november 2022.

Bij deze wil ik nogmaals een warme oproep te doen aan advocaten om deze opleiding te volgen, zodat de commissie over voldoende advocaten kan beschikken om de zitdagen te verzekeren.

Oprecht confraterneel
 

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.