Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2020.

De (kandidaat-)curatoren dienen traditiegetrouw jaarlijks een aanvraag te doen om te worden opgenomen op de lijst van curatoren.

De te doorlopen procedure voor de samenstelling van de lijst curatoren 2020 werd lichtelijk gewijzigd. Hieronder vindt u de brief van de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent terzake. De concrete instructies vindt u hier (via inlichtingen, onderaan rechts).

Hierbij een oproep om tijdig uw kandidatuur in te dienen.