Stel u kandidaat voor de beroepscommissie beroepsopleiding

Een advocaat-stagiair die niet geslaagd is voor de beroepsopleiding kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. Deze commissie bestaat naast de voorzitter van de OVB, of een bestuurder die hem vertegenwoordigt, uit vier effectieve leden en vier plaatsvervangers.

De aanduiding gebeurt door de algemene vergadering van de OVB voor een (hernieuwbare) termijn van twee jaar.

Geïnteresseerd? Stuur dan ten laatste op 30 april 2021 om 12 uur uw kandidatuur voor effectief lid en/of plaatsvervangend lid met CV naar beroepsopleiding@ordevanvlaamsebalies.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.