Digitaal neerleggen van uw stukkenbundels

De eerste voorzitter van het hof van beroep Gent vraagt aandacht voor de nieuwe module op de website van e-Deposit inzake de elektronische neerlegging van stukkenbundels. U kan de inventaris van uw stukkenbundel digitaal samenstellen via e-Deposit en de stukken volgens inventaris afzonderlijk toevoegen. Daarnaast kunt u ook nog altijd een pfd-bestand met interactieve inhoudsopgave neerleggen, gebruikmakend van bijvoorbeeld Adobe Acrobat of uw advocatensoftware.

Het hof dringt er sterk op aan om stukkenbundels op deze nieuwe structurele wijze elektronisch neer te leggen. "Deze nieuwe mogelijkheid neemt evenwel niet weg dat in sommige dossiers door de zittingsmagistraten toch nog zal worden aangedrongen op het (op de zitting) ook fysiek neerleggen van de stukkenbundels. Dit is dan, meestal, ingegeven door de vaststelling dat bepaalde stukken digitaal niet of zeer moeilijk raadpleegbaar zijn (vb. de plannen in bouwdossiers e.d.)", vult voorzitter Erik Van de Sijpe nog aan.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.