Nieuwe werkwijze familierechtbank Kortrijk vanaf 1 januari 2023

De familierechters in Kortrijk hebben beslist om, zoals vóór corona het geval was, hun zitting aan te vatten met een rolafroeping. Alle zaken worden afgeroepen, ook deze die in de loop van de verdere voormiddag op uur vastgesteld staan. Rolregelingen zijn mogelijk zoals o.a. een uitstel, doorhaling of conclusiekalender. Ook zaken waarin een akkoordconclusie neerligt kunnen weerhouden worden.

Na de rolafroeping zal de rechtbank verder, al naar gelang het geval, in raadkamer zetelen (weliswaar in de openbare zittingszaal) of in openbare zitting en de zaken in de hierna vermelde volgorde behandelen:

  • Homologatie akkoordconclusies
  • Nieuwe zaken (De familierechters blijven daarbij aandringen op de persoonlijke verschijning van partijen op de inleidingszitting in zaken bedoeld in artikel 1253 ter/4, 1° tot 4° Ger.W., zijnde deze met betrekking tot afzonderlijke verblijfplaatsen, ouderlijk gezag, pleegzorg, verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en onderhoudsverplichtingen).
  • Andere zaken in volgorde van het vastgestelde uur

Voor zaken waarin het openbaar ministerie advies verleent, moet nog steeds gewacht worden op de aanwezigheid van de procureur.

De familierechters vragen uitdrukkelijk om alle briefwisseling ten laatste op de werkdag vóór  voor de zitting te bezorgen. Later bezorgde briefwisseling zal mogelijk niet meer gelezen worden tegen het begin van de zitting. 

Deze nieuwe werking treedt in werking op 1 januari 2023.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.