KI-kamervoorzitter Lambrecht neemt afscheid van de balies

Jaak Lambrecht zwaait, na een rijk gevulde carrière, binnenkort af als kamervoorzitter in de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep Gent. Via de stafhouders van het ressort Gent geeft hij een mooie boodschap aan alle leden van de balie:

 

Van 1983 tot 1991 was ik als stagiair, later medewerker, van het advocatenkantoor De Clerck, Verhaeghe, Kestens aan de Waregemse Keukeldamstraat, lid van de Kortrijkse Balie. Ik hou aan deze fijne en leerrijke tijd zeer goede herinneringen over.

Na rechter en onderzoeksrechter te zijn geweest in Brugge en sinds 2003 verbonden aan het hof als raadsheer en sinds 2018 als kamervoorzitter, laat ik straks het hof van beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling definitief achter mij.

Ik sta er op de vier balies van ons ressort in de persoon van hun stafhouder, te danken voor de vlotte en meestal respectvolle samenwerking die ik van de leden van de respectievelijke balies mocht ondervinden.

Alhoewel ik soms versteld sta van de evolutie die de advocatendeontologie zoals de samenleving in zijn geheel sinds 1983 doormaakte alsook van de daaraan gekoppelde verruwing van de zeden ter zitting, zeker wanneer dit achter gesloten deuren dient te gebeuren en de drang naar mediaprofilering, heb ik steeds ten volle een grote waardering kunnen opbrengen voor (ook jonge) advocaten die gedegen en met veel ijver en stijl hun standpunt kwamen verdedigen zonder zich met hun cliënt al te veel te vereenzelvigen en zonder de eigen rol die eenieder in de rechtszaal opneemt te vergeten.

Het zal daarbij een eeuwige queeste – en wat mezelf betreft een zekere frustratie- blijven tussen balie en magistratuur dat de ‘freedom of speech’ over rechtskwesties in privé-gesprekken gehinderd  wordt door de onafhankelijkheid en terughoudendheid die een magistraat eigen moet zijn en een eventuele geremdheid van de advocaat die ’s anderendaags zijn zaak moet komen bepleiten. Het zij zo… en dit alles belet niet dat ik met heel veel leden van uw balies een vriendelijke en vriendschappelijke band mocht uitbouwen die me steeds nuttig was om niet in de spreekwoordelijke ivoren toren te belanden en wat me nooit heeft gehinderd om in volle onafhankelijkheid te oordelen..

Het is met veel respect voor de beroepsgroep van de advocatuur dat ik jullie balies voor deze 30-jarige samenwerking dank. Ik wens u allen een succesvol en voor uzelf en uw respectievelijke balies een bevredigend batonnaat toe.

 

Met respectvolle groet

Jaak Lambrecht
Kamervoorzitter K.I. Gent

 

Commentaar

Thierry Willems

ik heb veel respect voor raadsheer J. Lambrecht en lees met genoegen zijn mooie afscheidswoorden : deze stralen voor de balie begrip en respect uit. zijn begrip voor de inzet van alle (ook jonge) confraters doet ons collectief wél deugd, dank!
ik wens raadsheer Lambrechts dan ook een gezellig en boeiend emeritaat toe.

Geplaatst op vr, 08/03/2024 - 16:23
Christiane Kestens

Op mijn beurt wens ik raadsheer Jacques Lambrecht een rustig en aangenaam, welverdiend emeritaat toe.
Zijn mooie boodschap aan de balies typeert hem. Respect, klasse, beroepsethiek ... zoveel kwaliteiten droeg hij mee tijdens zijn mooie loopbaan. Ook als advocaat was hij zo. Het doet mij plezier te lezen dat hij goede herinneringen overhoudt aan zijn jaren bij ons op kantoor in Waregem. Het is wederzijds en wij zijn fier op onze ex-stagiair/medewerker. Het ga je verder goed, Jacques.

Geplaatst op wo, 20/03/2024 - 11:30
Frank Cambien

Het zijn inderdaad mooie afscheidswoorden die raadsheer- kamervoorzitter Jacques Lambrecht op geschrift heeft gesteld.
Ze bevatten een zeer inspirerende boodschap voor alle toekomstige magistraten.
De eerder geringe professionele contacten die ik zelf met raadsheer Lambrecht heb gehad, zijn mij alleszins als zeer positief bij gebleven.
Samen met zovele anderen wens ik hem eveneens een wel verdiend emeritaat.

Geplaatst op wo, 20/03/2024 - 14:29

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.