De stafhouder van start

Beste confraters


Bijna 1 maand ver in het gerechtelijk jaar, de zomer heeft een herfstkleed aangetrokken, en ‘the firm’, waarmee ik niet de Amerikaanse film of het Brits Koningshuis bedoel, maar de balie, de secretariaten en het batonnaat, draaien zoals van oudsher op volle toeren, alsof er nooit een wissel heeft plaatsgevonden.

Op 31 augustus werd na een afscheidsetentje met onze baliemedewerkers, de staf - lees de sleutels – in mijn hand gedrukt en mocht ik onder het toeziend oog van de prostafhouder zijn portret in the hall of fame ophangen. Ik meende toch een zweem van spijt te zien, maar hoorde vooral veel goesting om weer voluit gewoon advocaat te mogen zijn en tijd te hebben om te publiceren en lesopdrachten op te nemen.

stafportret
Carmen Matthijs is de derde stafhouder van Balie West-Vlaanderen


Prostafhouder Rik Crivits kan bogen op twee absoluut prima en resultaatsvolle jaren, die voor de eeuwigheid zullen geboekstaafd staan als de coronajaren, wat dan weer voor nieuwe uitdagingen heeft gezorgd. Niets van het stafhouders draaiboek kon zo maar gevolgd worden. Online vergaderen met aparte digitale etiquette diende hij zich in een ijltempo eigen te maken om o.a. de nieuwe stagiairs te verwelkomen. Vergaderingen van de raad gingen door vanuit ieders thuiswerkbasis. Grote voorraden mondmaskers, handgels, zelf plexiglas en CO2 meters werden hamsterend aangesleept en bepaalden lange tijd ons panorama.  Behalve onze twee openingsconferenties (een M (Oostende) en een XXL (Adinkerke)versie) lag er weinig netwerking op de plank van de prostafhouder.

Dit in tegenstelling tot mijn eerste weken die bol stonden van live soudure- en startvergaderingen, gesprekjes met de nieuwe stagiairs, protocollaire geplogenheden én op dag 1 de opening van het gerechtelijk jaar in het Hof van Beroep te Gent met de eedaflegging van onze nieuwelingen. Ze waren niet zo talrijk als de voorbije jaren: een extra studiejaar om de coronaperikelen van afstands- en thuisonderwijs te ‘vergeten’ en het ‘echte’ studentenleven in te halen, ‘the war for talent’ in de privésector met super aanlokkelijke voorstellen en dito extralegale voordelen, en de lokroep van de balie van de hoofdstad en de grootstad spelen de aantrekkelijkheid van onze balie blijkbaar parten. 

De eerste voorzitter, de procureur-generaal, de raadsheren van het Hof in vol ornaat, de aanwezige sympathisanten waren getuige van de eedaflegging van onze jongste confraters: de een met wat forsere stem dan de ander, maar allemaal met hetzelfde jeugdig enthousiasme en fierheid. Van harte welkom aan onze balie. Ik ben ervan overtuigd dat ze met veel aandacht zullen omringd worden door onze Conferenties van de Jonge Balie en een professionele begeleiding en ondersteuning zullen krijgen van hun stagemeesters en kantoorgenoten met oog voor een evenwichtige ‘work/life’-balans.

stagiairs
De eedaflegging van de nieuwe stagiairs van Balie West-Vlaanderen op 1 september 2022 in het Hof van Beroep Gent, met stafhouder Carmen Matthijs en vicestafhouder Alain Vanryckeghem


Dat de professionele boog niet altijd mag gespannen staan, is geen boutade, maar blijkt uit het recente overzicht schadefrequentie dat Precura, onze verzekeraar gewaarborgd inkomen, aan haar stakeholders bezorgde en waaruit niet alleen blijkt dat sinds 2019 een gestage toename is van arbeidsongeschiktheidsgevallen, maar dat dit jaar (cijfers tot eind augustus 2022) een significante toename (21,89 %) van aangiftes voor psychische problemen moet worden vastgesteld. Precura wil dan ook samen met de balies en de vertrouwenspersonen inzetten op preventie om erger te voorkomen.

Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken een warme oproep te doen om op 7 oktober e.k. af te zakken naar Roeselare waar onze openingsconferentie doorgaat. Professor Dorothy Gruyaert snijdt het thema Recht en Duurzaamheid aan tijdens de academische zitting - goed voor een gratis punt permanente vorming - en die wordt gevolgd door een receptie en een avondfeest. De vier Conferenties doen er alles aan om dit zeer gesmaakt massa-event in goede banen te leiden en voor de niet-habitués: ze hebben al bewezen dat ze er meer dan kaas van gegeten hebben. Rep u! De tijd dringt: inschrijving dringend gewenst!

Maar er kan natuurlijk niet enkel gefeest worden: er ligt veel inhoudelijk werk en overleg op de plank, zowel binnen onze balie als voor wat betreft onze relatie met de andere actoren van justitie, het bredere justitieel apparaat, de OVB en enkele preferente partners.

Voor de verdere professionele uitbouw van onze balie-organisatie en om de continuïteit van aanpak te garanderen voor onze baliemedewerkers los van de opeenvolgende stafhouders, zijn we heel actief op zoek naar een directeur, teammanager. De vacature verscheen reeds op onze sociale netwerken en in Henri. Het delen van die vacature is absoluut toegelaten zodat we een zo’n groot mogelijk bereik hebben. We laten ons hierbij professioneel begeleiden en zullen u naar ik hoop binnenkort de nieuwe directeur kunnen voorstellen.

Dankzij de beide prostafhouders is er een directe lijn en overleg tussen de balie en de korpsoversten.  Dit moet een absolute blijver zijn en draagt bij tot een betere werking binnen onze balie.

Zelf maak ik ook deel uit van het onderhandelingsteam dat samen met de bestuurder financiën OVB mr. Hans Demeyer en de stafhouder van Balie Antwerpen mr. Johan Du Mongh de onderhandelingen met ING aangaat voor alle Vlaamse balies (m.u.v. Brussel Nederlands) omtrent het preferente partnership van de balies en vooral de derde pijler van onze balie-inkomsten, de omzetbonus die zwaar onder druk staat.

Naast de verdere digitalisering en het inzetten op digitale veiligheid onder leiding van onze DPO, blijft hét aandachtspunt en bezorgdheid van mijn team en mezelf communicatie en dialoog.

Echt waar, we worden door de andere balies benijd voor onze ‘gazet’ Henri en de snelheid van en de efficiëntie van de communicatie. De inhoud wordt gesmaakt en geraadpleegd door alle actoren binnen justitie.

Maar we willen u nog meer informeren en/of bevragen over wat belangrijk is voor ons advocaten: visies omtrent ereloonbetwistingen, de tuchtproblematiek, briefwisseling tussen advocaten (zie vorige Henri), reglementen die voorgesteld worden in de algemene vergadering van de OVB, …

Communicatie is geen eenrichtingsverkeer: heeft u bepaalde opmerkingen, bedenkingen die onze balie aanbelangen, laat het ons dan weten, zo kunnen we er allemaal beter van worden.

Carmen Matthijs

 

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.