Reorganisatie Parket West-Vlaanderen - oprichting Team Strafuitvoering Correctioneel

Naar aanleiding van een reorganisatie van het parket West- Vlaanderen werd op 1 januari 2024 een team Strafuitvoering Correctioneel opgericht. Het nieuwe team zal instaan voor de uitvoering van de vonnissen van de correctionele rechtbank en arresten van het hof van assisen.

Het nieuwe team is gevestigd in de afdeling Veurne, en behandelt alle genoemde dossiers voor het volledige arrondissement. Voor alle vragen met betrekking tot de uitvoering van bovengenoemde uitspraken kunt u terecht bij dit team via WVL.parket.SUCorrectioneel@just.fgov.be.

Worden niettemin op lokaal niveau behandeld binnen de vier afdelingen van de dienst zittingsbeheer:

  • het opvolgen van uitgesproken straffen met probatie-uitstel of probatie-opschorting
  • het verlenen van toelating tot inzage en afschrift na vonnis

Voor vragen over beschikkingen tot invrijheidstelling onder voorwaarden, kan u contact opnemen met de dienst Gerechtelijke Onderzoeken (GO-cel) van de lokale afdelingen van het parket West-Vlaanderen.

Voor uitvoering in verkeerszaken (zowel politierechtbank als beroep) is het Team Strafuitvoering Verkeer (gevestigd te Ieper) bevoegd.

Hierna vindt u de e-mailadressen van bovenvermelde diensten:

Meer informatie vindt u op de website van het openbaar ministerie.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.