Detail van de uitbetaalde BJB-vergoeding raadplegen

De vergoeding voor de prestaties die u heeft geleverd in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand werd gisteren op uw rekening gestort.

De waarde van een punt, voor uitbetaling van de afgesloten dossiers na audit, bedraagt ook dit jaar 75,09 euro.

Een detail van de toegekende punten per dossier kan u raadplegen via het privaat luik / applicaties / tegel bureau voor juridische bijstand / links klikken op ‘overzicht’ / status: afgesloten na kruiscontrole / periode: gerechtelijk jaar 2019-2020.

Voor de berekening van het uitbetaald bedrag per dossier dient u de intellectuele punten en de punten dossierkosten te vermenigvuldigen met 75,09 euro. U telt daar de verplaatsingspunten bij x 50 euro. Van dit totaal worden ten slotte de geïnde rechtsplegingsvergoedingen en ontvangen provisies afgetrokken.

Vergeet het niet: voor de afsluiting van de dossiers met het oog op uitbetaling in 2022, dienen de dossiers door u afgesloten te worden tegen uiterlijk 21 juli 2021. De termijn is strikt.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.