Nieuwe modellen betreffende de minimumnorm boekhoudfiche curatoren.

Middels een bericht van 22 mei 2019 informeerden we u over de minimumnorm die geldt sinds 1 september 2019 en de modellen die ter beschikking werden gesteld door de insolventiemagistraten in West-Vlaanderen.

Een aandachtige curator meldde een optelfout in de formule van de verrichtingenfiche volgens het rekenbladmodel. In de verrichtingenfiche volgens het tabelmodel werd de term 'gerechtskosten en kosten aan derden' vervangen door het begrip dat wordt gehanteerd in het KB van 26 april 2018, nl. 'aanrekenbare kosten'.

De gecorrigeerde modellen vindt u onder de documenten.

Anomalieën mogen steeds gemeld worden aan de rechtbank via orb.gent.secretariaat@just.fgov.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.