Curatoren | Nieuw model memorie art. 60 FW / XX.153 WER

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank Gent heeft in haar vergadering van 5 februari 2020 een nieuw model van memorie goedgekeurd. Het geactualiseerd model van verslag heeft tot doel aan het openbaar ministerie gerichtere informatie te bezorgen.

U vindt dit model onder de documenten.

De insolventiemagistraten roepen de curatoren op om vanaf 1 maart 2020 gebruik te maken van het nieuw model en dit volledig in te vullen en tijdig te bezorgen aan de rechter-commissaris. Het conformeren aan deze vraag zal een criterium zijn dat mee in overweging wordt genomen bij het aanstellingsbeleid dat zij voeren.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.