Curatoren | Nieuw model memorie art. 60 FW / XX.153 WER

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank Gent heeft in haar vergadering van 5 februari 2020 een nieuw model van memorie goedgekeurd. Het geactualiseerd model van verslag heeft tot doel aan het openbaar ministerie gerichtere informatie te bezorgen.

U vindt dit model onder de documenten.

De insolventiemagistraten roepen de curatoren op om vanaf 1 maart 2020 gebruik te maken van het nieuw model en dit volledig in te vullen en tijdig te bezorgen aan de rechter-commissaris. Het conformeren aan deze vraag zal een criterium zijn dat mee in overweging wordt genomen bij het aanstellingsbeleid dat zij voeren.