Uitbetaling kostenstaten pro deo faillissementen

Tot voor kort werden de vergoedingen van de curatoren en vereffenaars ten laste van de Belgische staat via de griffies van de ondernemingsrechtbank uitbetaald. Hiervoor bekwam de rechtbank een provisie van de FOD Justitie.

Sinds 1 januari 2020 is er in elk arrondissement een Bureau Gerechtskosten die instaat voor alle kostenstaten in verband met de gerechtskosten en gelijkgestelde kosten van alle rechtbanken. De vergoedingen aan de curator en gerechtelijk vereffenaar ten laste van de Belgische staat vallen onder de gelijkgestelde kosten. De ondernemingsrechtbank komt aldus niet langer tussen in de uitbetaling van deze staten.

Het directiecomité van de ondernemingsrechtbank Gent meldt dat de in het KB van 15 december 2019 uitgewerkte werkwijze niet zomaar toepasbaar is in de ondernemingsrechtbank. Om aan de toepassingsproblemen tegemoet te komen werd door het directiecomité een overleg gestart met de hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg in Oost- en West-Vlaanderen.

Op basis van dit overleg werd een voorstel van uniforme werkwijze overgemaakt aan de hoofdgriffiers van de rechtbanken van eerste aanleg. Het directiecomité wacht op goedkeuring van de voorgestelde werkwijze, waarna de eventuele nieuwe aanpak wordt gecommuniceerd.

We houden u op de hoogte.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.