Rapporteer uw derdenrekening tegen uiterlijk 28 februari 2024

Overeenkomstig artikel 136 van de Codex Deontologie voor Advocaten moet iedere advocaat jaarlijks, en uiterlijk op 28 februari, minstens het volgende rapporteren aan de stafhouder:

  • een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen
  • een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen, die het voorbije jaar geopend en/of gesloten zijn.
  • het saldo van elke derdenrekening op 31 december
  • een opsplitsing van de voormelde saldi per dossier
  • de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques, met vermelding van datum, bedrag en dossier
  • de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per cliënt, gaat om een bedrag van méér dan 2.500,00 euro

Toegang tot de rapporteringsomgeving van uw derden- en rubriekrekeningen verkrijgt u zoals vanouds via de applicatie 'derdengelden'. Deze module werd in een nieuwe huisstijl gegoten. Een moderner jasje, maar inhoudelijk blijven de te doorlopen stappen evenwel ongewijzigd. De handleiding helpt u op weg in de vernieuwde applicatie.

De controle op de rapportering zal steekproefgewijs verlopen waarbij, overeenkomstig artikel 137, minstens 2,5% van het totaal aantal derdenrekeningen wordt gecontroleerd.

Advocaten die niet gerapporteerd hebben tegen ten laatste 28 februari 2024 worden alleszins ook gecontroleerd, zelfs indien hiermee de minimumgrens van 2,5% wordt overschreden.