Verhaalbaarheid van de kosten van de derdenrekeningen

Sinds 1 januari 2020 is voor alle advocaten van de balie West-Vlaanderen het reglement inzake verhaalbaarheid van de kosten van de derdengeldenbankrekeningen in werking getreden.

Elke advocaat dient hetzij zelf, hetzij via het associatie waartoe hij behoort over één derdenrekening bij een door de OVB erkende financiële instelling te beschikken.

Het nummer van de derdenrekening wordt bij de contactgegevens van de advocaat op het publiek luik van de website van de OVB vermeld.

De kosten verbonden aan de derdenrekening(en) worden aangerekend aan de balie.

De titularis van een derdenrekening die rekeninguittreksels wenst te ontvangen waarvoor kosten worden aangerekend (papieren uittreksels), dient deze kosten op eerste verzoek van de penningmeester aan de balie terug te betalen.

De stafhouder kan de advocaat of de associatie die titularis is van meerdere derdenrekeningen verzoeken het aantal derdenrekeningen te beperken tot één.

De kosten verbonden aan meerdere derdenrekeningen kunnen tevens teruggevorderd worden.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.