Te vermelden bij betaling verzekeringspremie mandaten ondernemingsrechtbank.

Het departement financiën verzoekt de curatoren om bij elke betaling van de verzekeringspremie eerst de afdeling te willen vermelden (Brugge, Kortrijk, Oostende), gevolgd door het faillissementsnummer (F2018…., F2019….) en daarna de naam van het faillissement en het soort mandaat (pro deo, niet pro deo, …).

Dit maakt de opvolging van de betalingen, die dienen te geschieden op het rekeningnummer BE31 6301 3048 4055 van de balie West-Vlaanderen, een stuk eenvoudiger.