Corona laatste update: 06/03/2022

Nieuw Salduz-reglement.

Naar aanleiding van een aantal kritische persberichten en om de kwaliteit van de bijstand van een advocaat te garanderen in het kader van een SALDUZ verhoor, werd door de OVB in een reglement en verplichte opleiding voorzien.

De krijtlijnen zijn van het reglement:

  • Advocaten die deelnemen aan de permanentiedienst voor verhoorbijstand (via inschrijving op de SALDUZ webapplicatie), dienen de bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd en zijn gerechtigd op te treden voor meerderjarige verdachten. Er wordt voorzien in een overgangsperiode van 2 jaar voor advocaten die nog niet de bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd.
  • Voor minderjarige verdachte wordt bij voorrang een advocaat aangesteld die beschikt over het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht; voormelde advocaat dient daarnaast de bijzondere opleiding verhoorbijstand te hebben gevolgd.
  • Advocaten die verhoorbijstand verlenen voor “eigen cliënteel” los van de permanentiedienst, dienen de bijzondere opleiding niet verplicht te volgen.
  • De advocaat die zich inschrijft op de permanentiedienst dient zelf beschikbaar te zijn en dient binnen de 2 uren ter plaatste te zijn, zo niet dient hij/zij de opdracht te weigeren. De advocaat die de opdracht aanvaardt kan niet weigeren indien de verdacht verklaart onvermogend te zijn.
  • Bij aanvaarding van de opdracht staat de advocaat de verdachte bij voor alle navolgende verhoren.
  • Bij opvolging zal de advocaat het Salduz-nummer onverwijld meedelen aan de opvolgende advocaat.
  • Indien de verdachte aanvankelijk gekozen had voor een eigen raadsman, maar een advocaat werd toegewezen door de permanentiedienst gezien de eigen raadsman niet kon aanwezig zijn, zal de advocaat die de verdachte heeft bijgestaan zo spoedig mogelijk de eigen raadsman van de verdachte hiervan in kennis stellen en zal hij/zij slechts verder optreden op uitdrukkelijk verzoek van de verdachte.
  • De advocaat zal in het bijzonder waken over de tegenstrijdigheid van belangen. In het kader van de permanentiedienst kan de advocaat geen opdracht aanvaarden voor een verdachte die betrokken is in het hetzelfde strafrechtelijk onderzoek. Voormeld verbod geldt  eveneens voor de medewerkers en stagiairs van de optredende advocaat. Bij groeperingen en associaties is deze bepaling van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden.
  • Advocaten die reeds voorafgaand huidig reglement een bijzondere opleiding verhoorbijstand hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van het volgen van een nieuwe opleiding.

Bij vragen, contacteer ons gerust via bjb@baliewestvlaanderen.be

Filip Mourisse, voorzitter BJB balie West-Vlaanderen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.