Pilootproject vertrouwenspersoon in familierechtbank Gent

Op 1 februari 2024 startte binnen de Gentse familierechtbank een pilootproject waarbij voor elk kind vanaf de lagere schoolleeftijd, wiens belangen betrokken raken in een procedure, een vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

De vertrouwenspersonen zijn advocaten, die een vierdaagse opleiding hebben gevolgd. In deze opleiding werden methodieken aangeleerd om – al dan niet spelenderwijs – met kinderen vanaf de kleuterleeftijd te communiceren.

Het doel van het project is de aandacht op het kind te richten in de soms moeilijke, conflictueuze situaties rond een echtscheiding.

De taak van de vertrouwenspersoon zal er in bestaan om de kinderen uitleg te geven over wat hun rechten zijn en hoe de procedure verloopt. De vertrouwenspersoon zal de wereld van het kind in kaart brengen en proberen achterhalen wat de bekommernissen, behoeften en zorgen van het kind zijn, dit zowel ten behoeve van de familierechter als ten behoeve van de ouders.

De vertrouwenspersoon zal aanwezig zijn op de inleidingszitting van de familierechtbank met de ouders en bij het kindgesprek met de familierechter. Nadat de familierechter een beslissing heeft genomen, zal de vertrouwenspersoon hierover feedback geven aan het kind.

Dit pilootproject sluit aan bij het reeds in werking zijnde consensusmodel van de familierechtbank Gent.

De vertrouwenspersoon wordt vergoed via de juridische tweedelijnsbijstand.

De volledige infobrief van de familierechtbank Gent vindt u hier.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.