Curatoren | Uniforme richtlijnen procedure begroting kosten en erelonen.

De afdelingsvoorzitter van de ondernemingsrechtbank Gent, arrondissement West-Vlaanderen meldt dat de werkgroep faillissementen druk bezig is met het opmaken van uniforme richtlijnen voor de procedure begroting kosten en erelonen. De werkgroep hoopt dat dit in het najaar 2019 kan worden afgerond.

Inmiddels zijn veel griffies en insolventierechters al bezig de werkwijzen af te stemmen op de toekomstige richtlijn. Eén van de belangrijke wijzigingen is dat de procedure begroting van de kosten en erelonen volledig afzonderlijk zal worden gevoerd van de procedure sluiting van het faillissement. Vereenvoudiging van en duidelijkheid in de begrotings- en sluitingsprocedure ligt daaraan ten grondslag.

De curatoren worden opgeroepen om vanaf 1 september 2019 reeds volgende werkwijze in acht te willen nemen:

  • De procedure van begroting kosten en ereloon, wordt te allen tijde (behoudens de uitzondering hierna vermeld), los en afzonderlijk van de procedure sluiting van het faillissement, gevoerd. Begroting en sluiting kan niet in één en hetzelfde verzoekschrift (procedure) gebeuren, zelfs niet wanneer wordt gesloten bij gebrek aan actief.
     
  • Enkel en alleen wanneer er geen enkel actief kon worden gerealiseerd en het faillissement moet worden gesloten bij gebrek aan actief, waarbij de curator aanspraak maakt op de forfaitaire vergoeding (al dan niet ten laste van de Belgische Staat), kan de begroting van de forfaitaire vergoeding en de sluiting van het faillissement in één verzoekschrift worden gevraagd.

Verzoekschriften waarbij zowel om begroting van kosten en erelonen als de sluiting van het faillissement wordt verzocht, zullen vanaf 1 september 2019 niet meer aanvaard worden.