Wil u vervangingen doen in onze provincie? Schrijf u in!

De OVB publiceert op het privaat luik van haar website een lijst van advocaten, die onder de hierna vermelde voorwaarden, bereid zijn andere advocaten te vervangen.

Elke advocaat kan zich als kandidaat-vervanger inschrijven voor de vervangingsdienst over heel de provincie West - Vlaanderen via het privaat luik / e-loket / confrater zoeken om als vervanger op te treden / inschrijving. De uitschrijving verloopt op dezelfde wijze. 

Behoudens anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor eenvoudige vervangingen zoals bijvoorbeeld het vorderen van een verstekvonnis, het nemen van een akkoordvonnis, verzoeken tot uitstel of het neerleggen van een dossier ter zitting minimaal 60 euro.
Voor alle andere opdrachten zal de vervanger met zijn opdrachtgever voorafgaand hieromtrent een afspraak maken.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.