Vicestafhouder blikt terug op de algemene vergadering OVB van oktober


Voor ons tweede bezoek van het gerechtelijk jaar moesten we dit keer niet naar Leuven, wel naar het Provinciehuis Oost-Vlaanderen in Gent. Een éénmalige gebeurtenis, zo verzekerde de voorzitter ons.

Na de leden van de AV vorige maand was het ditmaal aan het bestuur om zich voor te stellen.

Volgde met niet geringe trots de voorstelling van de volledig vernieuwde BJB-module. Citius, altius, fortius en sedert 31 oktober al gelanceerd bij BJB Limburg, vanaf 16 november is West-Vlaanderen aan de beurt.

Er kwam ook een overzicht van de samenstelling en werking van de vele commissies in de schoot van de OVB, die in totaal bijna 420 leden tellen en gemiddeld vier maal per jaar samenkomen.

Bestuurder Stefan Pieters gaf een stand van zaken van de manama ‘advocatuur’, ter vervanging van de huidige BUBA-opleiding.

Momenteel volgt men de piste waarbij de OVB - al dan niet via een nieuw op te richten instituut - deze opleiding organiseert in samenwerking met de universiteiten. Er wordt nog druk overlegd met de kabinetten en de universiteiten hieromtrent, concrete data kunnen nog niet vooropgesteld worden.

Hoogstvermoedelijk is bij een wijziging van de opleiding ook de stage aan hervorming toe.

De vergadering sloot af met een door Balie West-Vlaanderen gelanceerd voorstel tot aanpassing van het reglement voor de procedures ‘zoals in tucht’. Bedoeling is om ‘strategisch’ verstek te ontmoedigen op dezelfde wijze als reeds het geval is in de strafprocedure. Het voorstel werd in overweging genomen en zal in de AV van december worden behandeld.

 

Alain Vanryckeghem

Commentaar

Cambien Frank

Beste Vice- Stafhouder,

Dank voor uw kort maar 'to the point' verslag van de laatste A.V.
Met genoegen verneem ik dat men eindelijk werk zal maken van een wijziging van het tuchtrecht in verband met verstek.
Dat idee kwam al voor het eerst aan bod in 2012, toen oud- stafhouder E. Janssens nog bestuurder was van het departement deontologie (latere voorzitter van de OVB).
Geen dag te vroeg dus want vele gevallen van vermoed 'strategisch' verstek zijn bekend.
Het is een goede zaak dat voortdurend over tal van zaken wordt nagedacht en waar nodig bijgestuurd.

Frank Cambien

Geplaatst op di, 22/11/2022 - 08:52

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.