Zittingen via videoconferentie in onze provincie

Justitie wil de mogelijkheid creëren om zaken die zich niet lenen tot schriftelijke behandeling toch te laten pleiten middels videoconferentie.

Vorige week heeft het vredegerecht van Veurne een zitting georganiseerd via Cisco Webex. Het vredegerecht van Menen heeft vandaag eveneens een zitting via videoconferentie gehouden en het vredegerecht van Brugge volgt later deze week.

De eerste reacties die ons bereiken zijn positief. De klank en de kwaliteit van het beeld waren goed en alle partijen waren tevreden na afloop.

Niet elke zaak leent zich tot behandeling via videoconferentie. We hopen evenwel dat in de toekomst, waar mogelijk en gewenst, ten volle gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.