Indexering vergoeding curatoren

BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE FAILLISSEMENTSCURATOREN
 

De index van de consumptieprijzen is voor oktober 2022 gestegen tot 128,21. Daarmee is (opnieuw) voldaan aan de vereiste stijging beschreven in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen. Dat artikel stelt dat de bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, §3, 8 en 9 van dit besluit gekoppeld zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 106.06 (basis 1 januari 2018). Telkens als het indexcijfer met 5 punten stijgt of daalt, worden de bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, §3, 8 en 9 van dit besluit met 5 % vermeerderd of verminderd.

Met ingang van 1 november 2022 zijn de erelonen van de curatoren aldus opnieuw verhoogd met 5 %.

Deze index werd aangepast in het Excel-model.
 

Brigitte Vander Meulen
Voorzitter commissie curatoren West-Vlaanderen

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.