Alle nuttige informatie en actuele modellen voor curatoren worden hier gebundeld. Interessante documentatie en/of rechtspraak is steeds welkom via henri@baliewestvlaanderen.be.
 

Sluiting bij gebrek aan actief
Ereloon
Memorie

Het model van memorie artikel 60 FW/XX.153 WER: Model van memorie
 

Onroerend goed

Het draaiboek met betrekking tot de procedure 1193ter Ger.W. inclusief modellen: Draaiboek 1193ter Ger.W.
 

Jaarverslag

Het modelverslag art. 34 F.W.-XX.128 WER: Jaarverslag
 

Verrichtingsfiche boekhouding

De minimumnorm voor de boekhoudfiche en twee Excel-modellen:

Schuldvorderingen
Vereffening

Het proces-verbaal van wijze van vereffening activa: Model artikel XX.166. § 1 WER
 

PV van afrekeningsvergadering

Aan te vullen ontwerp van PV van afrekeningsvergadering (in Word-extensie mailen naar de griffie twee dagen voor vergadering): WER170 / FW79

 

Bijdragen
Diverse berichten
Inschrijving lijst curatoren

Kandidaturen moeten worden ingediend volgens deze richtlijnen
 

Nuttige links
Curatoren