Corona laatste update: 22/10/2021

Alle nuttige informatie en actuele modellen voor curatoren worden hier gebundeld. Interessante documentatie en/of rechtspraak is steeds welkom via henri@baliewestvlaanderen.be.
 

Sluiting bij gebrek aan actief
Ereloon
Memorie

Het model van memorie artikel 60 FW/XX.153 WER: Model van memorie
 

Onroerend goed

Het draaiboek met betrekking tot de procedure 1193ter Ger.W. inclusief modellen: Draaiboek 1193ter Ger.W.
 

Jaarverslag

Het modelverslag art. 34 F.W.-XX.128 WER: Jaarverslag
 

Verrichtingsfiche boekhouding

De minimumnorm voor de boekhoudfiche en twee Excel-modellen:

Schuldvorderingen
Vereffening van het faillissement

Het proces-verbaal van wijze van vereffening activa: Model artikel XX.166. § 1 WER
 

PV van afrekeningsvergadering

Aan te vullen ontwerp van PV van afrekeningsvergadering (in Word-extensie mailen naar de griffie twee dagen voor vergadering): WER170 / FW79
 

Recente faillissementen in West-Vlaanderen

 

Rechtspraak

 

Diverse berichten
Inschrijving lijst curatoren

De periode van indiening kandidaturen voor het jaar 2022 is inmiddels afgesloten. Voor navolgende periodes kunt u uw kandidatuur indienen of uw dossier actualiseren volgens de instructies van de rechtbank
 

Nuttige links
Curatoren