Dekking verzekeringspolis curatoren uitgebreid

Waarde confraters,

De OVB meldt dat naar aanleiding van enkele concrete vragen rond de verzekeringstoestand van curatoren die de balie hebben verlaten en van de ondernemingsrechtbank de toelating hebben om hun faillissementen verder af te werken, Allianz de dekking heeft uitgebreid (cfr. de polisvoorwaarden) ook na het moment van het verlaten van de balie en dus tot einde afwerking van de lopende verzekerde mandaten (voor zover de aanstelling in die mandaten dateert van de periode waarin de mandataris lid van de balie was) op voorwaarde dat de vorderingen ingesteld worden tijdens de periode dat de OVB polis nog in voege is of cfr. de posterioriteitsdekking na einde van de OVB polis nog dekking zou verlenen.

Oprecht confraterneel,

Dirk Waeyaert
Voorzitter commissie curatoren

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.