Nieuwe Praktische Gids voor Faillissementscuratoren

In 2003 verscheen de eerste 'praktische gids voor faillissementscuratoren'. Na een actualisering in 2007, was er met de invoering van boek XX WER in 2018, de talrijke wijzigingen in de wetgeving en de evolutie van rechtspraak en rechtsleer, nood aan een totale herwerking van de gids. 

De geheel nieuwe 'praktische gids voor faillissementscuratoren' ligt nu voor u klaar. Henri legt zijn oor te luisteren bij de auteur, gewezen stafhouder Brigitte Vander Meulen, en krijgt ook exclusief zeven topics uitgelicht.
 

Stafhouder Vander Meulen, proficiat met de realisatie van dit mooie werk. Voor welke lezers is het boek bedoeld?

Het boek is bestemd voor al wie direct en indirect bezig is met faillissementen.

In de eerste plaats de geroutineerde curatoren die in het boek een bevestiging moeten vinden van wat zij zelf denken, aangevuld met  bruikbare rechtspraak en rechtsleer.

Anderzijds ook de jonge curatoren die in het boek een praktische leidraad vinden van hoe ze te werk moeten gaan vanaf hun aanstelling tot de afsluiting van het faillissement, en dit met alle nuttige modellen en praktische informatie.

Maar het doelpubliek is uiteraard ruimer: ook advocaten die geconsulteerd worden in verband met insolventierecht, magistraten (zowel beroepsmagistraten als lekenrechters), gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants, boekhouders, bankiers … kortom, iedereen die met de materie van het faillissement in aanraking komt zal in boek antwoorden vinden op juridische en praktische vragen die zich in de dagdagelijkse praktijk stellen.
 

Wat zijn de troeven van de praktische gids?

Net zoals in de vorige uitgaven, ben ik vertrokken vanuit de praktijk: je bent curator en je moet aan de slag.

De afwikkeling van een normaal faillissement duurt gemiddeld drie jaar. Stap voor stap wordt elke opeenvolgende etappe in de faillissementsafwikkeling uiteengezet : van de aanstelling, de eerste daden van de curator, het nazicht van de schuldvorderingen, de betwistingen, de realisatie van de activa, de lopende overeenkomsten, tot de afrekening, de vereffening en de sluiting.

Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op bijzondere problematieken zoals: wat bij een terugvordering, bij het inroepen van een retentierecht of eigendomsvoorbehoud, welke zijn de mogelijke rechtsmiddelen en hun gevolgen, hoe stelt de curator een aansprakelijkheidsvorderingen in, welke zijn de verplichtingen ten opzichte van de fiscus, wat bij vervuilde gronden in het actief,  hoe zit het met de aansprakelijkheid van de curator, welke is de volgorde van de voorrechten bij het opstellen van een verdeelstaat, wat als er onvoldoende actief is…
 

Hoe zit het met de wisselwerking tussen de faillissementswet en boek XX WER?

De faillissementswet blijft van toepassing op faillissementen uitgesproken voor 1 mei 2018. 

Boek XX WER is toepasselijk op de faillissementen uitgesproken na 1 mei 2018.

Nu is boek XX WER wel vernieuwend maar anderzijds zijn ook een heel aantal bepalingen (soms letterlijk) overgenomen uit de faillissementswet.

In de praktische gids heb ik er veel aandacht aan besteed om bij elk item waar boek XX WER afwijkt van de faillissementswet een duidelijk onderscheid te maken tussen de bepalingen van de faillissementswet en die van boek XX WER. De lezer kan onmiddellijk zien waar de verschillen zich situeren en welke bepalingen voor zijn specifiek probleem van toepassing zijn.


Kunnen wij al een voorsmaakje krijgen van de inhoud?

Hierna volgen zeven topics die aan bod komen in de gids, speciaal bewerkt voor Henri!

Bedankt daarvoor!
 

.

 


 


De praktische gids behandelt chronologisch en systematisch alle stappen bij de afwikkeling van een faillissement, zowel de toepassing van de faillissementswet als van boek XX WER. Het omvangrijke werk van 980 bladzijden bevat een apart modellenboek en een handige trefwoordenlijst.

U kan de twee delen voor 261,66 euro (incl. BTW) op papier en in een e-book formaat verkrijgen via Wolters Kluwer.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.