Overdracht van onroerende goederen die vallen onder toepassing van het bodemdecreet: praktische tools

Onderstaand artikel is een uittreksel uit de tweedelige 'praktische gids voor faillissementscuratoren', editie 2021, van gewezen stafhouder Brigitte Vander Meulen. Lees hier meer bijdragen.
 

.


De praktische gids behandelt chronologisch en systematisch alle stappen bij de afwikkeling van een faillissement, zowel de toepassing van de faillissementswet als van boek XX WER. Het omvangrijke werk van 980 bladzijden bevat een apart modellenboek en een handige trefwoordenlijst.

U kan de twee delen voor 261,66 euro (incl. BTW) op papier en in een e-book formaat verkrijgen via Wolters Kluwer.

 De bodemregelgeving voor het Vlaams gewest is uitgewerkt in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 dat nader is uitgewerkt in het VLAREBO van 14 december 2007.
Het Vlaams Bodemdecreet voorziet in een regeling van identificatie en inventarisatie van verontreinigende gronden, een regelgeving van saneringsplicht en aansprakelijkheid die verschilt naargelang het nieuwe, historische of gemengde verontreiniging betreft en in een bijzondere regeling bij overdracht van gronden en sluiting van risico-inrichtingen.

Nu de toestand van faillissement geen einde stelt aan de verplichtingen die een exploitant, gebruiker of eigenaar heeft op basis van de milieuwetgeving, is een confrontatie van de curator met het Bodemdecreet onvermijdbaar, telkens wanneer bij het faillissementsbeheer en de vereffeningswerkzaamheden onroerende goederen betrokken zijn. Voor alle rechtshandeling zoals omschreven in artikel 2,18 en 2.19 Bodemdecreet zal de curator moeten handelen conform de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdrachtregeling.

De curator kan hulp vinden in volgende praktische tools:

  1. Op de website van OVAM is een zeer praktisch draaiboek beschikbaar waarin de curator die een faillissement heeft waarvan een onroerend goed afhangt dat gelegen is in het Vlaams gewest waarop een inrichting actief is geweest die bodemverontreiniging kan hebben veroorzaakt, een stapsgewijze begeleiding krijgt van alle handelingen die hij achtereenvolgens moet stellen.
     
  2. Tussen de OVAM en de Orde van Vlaamse Balies een protocol afgesloten waarin afspraken worden gemaakt voor de situaties waarin de curator gronden aantreft in het faillissement met potentiële bodemverontreiniging en/of achtergelaten afvalstoffen in het Vlaams gewest, waarvan de gefailleerde op het moment van het faillissement hetzij eigenaar was of opstalhouder, erfpachthouder of vruchtgebruiker, en die de realisatie van het onroerend goed in kwestie blokkeren. Dit protocol is eveneens terug te vinden op de website van OVAM, samen met een handleiding met betrekking tot de toepassing van het protocol

    In dit protocol engageert OVAM zich om in bepaalde gevallen de bodemonderzoeken te prefinancieren en desgevallend de grond voor 1 euro te kopen.
     

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.