Een hart onder de riem door onze stafhouder

Beste confraters,

De coronamaatregelen lopen nog tot 19 april; mogelijk zal op 10 april beslist worden om al dan niet te verlengen, in functie van de verdere maatregelen van de overheid en de aanbevelingen van het College van hoven en rechtbanken. We zien wel.

De richtlijnen zijn ondertussen gekend. Deze worden in extenso op onze website weergegeven. De ervaring is dat de West-Vlaamse magistratuur zich vrij pragmatisch opstelt en oog en oor heeft naar de bezorgdheden van de balie. Zo onder meer de verzuchting van de balie om dringende zaken te behandelen en de wens om de onbepaald uitgestelde zaken na de opheffing van de corona-maatregelen zo spoedig mogelijk opnieuw op zitting te brengen en nog voor het gerechtelijk verlof te behandelen, desgevallend op bijzondere zittingen met gespreide tijdsblokken.

Anderzijds raakt ook communicatie via mail ingeburgerd. Wat tot voor een paar weken uitzondering was, lijkt nu regel. En tenslotte blijkt dat er hier en daar binnen onze provincie (dus niet alleen in Mechelen!) ook met video-conference wordt geëxperimenteerd.

Op amper drie weken tijd en onder ongeziene druk, lijkt het er op dat justitie haar eigen metamorfose aan het bewerkstelligen is. Behoedzaam, maar enthousiast en in dialoog met de balie. In deze ongeziene crisis schuilen duidelijk opportuniteiten. Nu hopen dat de volmachtwetgever dit élan capteert en stuwt.

Momenteel ligt het ontwerp machtenbesluit voor justitie voor advies bij de Raad van State; de Hoge Raad voor Justitie gaf daarop al kritiek in een nota die terug te vinden is op haar website. Maatregelen die verwacht worden zijn o.m.:

  • een veralgemeende toepassing van de schriftelijke procedure, zelfs zonder expliciete instemming van alle partijen;
  • verlenging van alle termijnen tot één maand na het einde van de crisissituatie.

Confraters, de impact van de lockdown op ondernemingen en onze kantoren is aanzienlijk en dreigt velen onder ons te treffen. Elk kantoor, hoe performant en solvabel ook, moet zich bewust zijn van een terugval van zaken ergo inkomsten. Ik roep u op alert te zijn en de vele adviezen en steunmaatregelen niet in de wind te slaan. Maar ik roep u ook op om vooral niet te paniekeren. Deze crisis is sowieso tijdelijk en vroeg of laat komt er een heropstart. Dan zal het gegarandeerd alle hens aan dek zijn. Vermijd impulsieve beslissingen en afvloeiingen, die u binnen een paar maanden opnieuw in de problemen kunnen brengen.

In elk geval is deze periode van verminderde activiteit een moment bij uitstek om dossierachterstallen aan te pakken, opleidingen en specialisaties te volgen, kantoorwerking te optimaliseren, … met het besef dat deze crisis ook voor ons advocaten nieuwe opportuniteiten zal bieden.

Confraters, houd vertrouwen, focus en lef … en toon empathie. En vooral, zorg goed voor jezelf en je naasten.

Antoine Van Eeckhout
Stafhouder

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.