Uniformisering van de wijze van opstellen van het PV van afrekeningsvergadering

Vanaf 1 januari 2021 wil de Ondernemingsrechtbank over alle afdelingen een geüniformeerde werkwijze hanteren voor het opstellen van het PV van afrekeningsvergadering.

De curatoren worden verzocht onderstaand formulier aan te vullen (respectievelijk voor faillissementen die onder het WER dan wel onder de Faillissementswet vallen) en dit ten laatste twee werkdagen voor de geplande vergadering van schuldeisers aan de insolventiegriffier te e-mailen in Word-extensie.

Alle vakken voorzien van een (*) moeten door de curator worden ingevuld. Nuttige gegevens mogen steeds bijgevoegd worden. De rekening van de curator wordt opgenomen in dit ontwerp-PV, en dus niet meer in een afzonderlijk document.

De griffier vervolledigt het ontwerp-PV op de vergadering met de gegevens die dan pas kunnen worden vastgesteld en aangevuld.

U mag deze formulieren gerust vanaf nu al gebruiken.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.