Afscheid van mr. Michel Demolder

Het plotse overlijden van mr. Michel Demolder stemt ons allen zeer droef. De stafhouder was aanwezig op de uitvaart van mr. Demolder vorige week, en sprak er deze rouwhulde uit.

"Beste familie en vrienden van Michel, 

De balie West-Vlaanderen deelt in uw verdriet bij het heengaan van mr. Michel Demolder. Als stafhouder is het mij een eer op zijn uitvaart aanwezig te mogen zijn.

Mr. Demolder is afgestudeerd als licentiaat in de rechten op 3 juli 1992. Hij besliste onmiddellijk advocaat te worden aan de balie te Brugge en werd mijn eerste stagiair, in het kantoor dat ik samen met mr. Chris Persyn had aan de Komvest te Brugge. Michel was een voorbeeldig stagiair. Hij behandelde dossiers voor de rechtbank en maakte de schriftelijke besluiten op, zowel voor mij als voor de heer Paul Dauw, die toen ook advocaat was en via wie ik hem had leren kennen maar nu raadsheer is bij het hof van beroep te Gent.

Op 4 oktober 1995 nam de Orde van advocaten te Brugge Michel op, op het tableau. Zijn stage was vlekkeloos verlopen en van dan af ging hij zijn eigen weg.

Mr. Demolder bleef zichzelf altijd gelijk. Hij had humor, relativeerde veel, was altijd zeer bescheiden en graag onder de mensen. Als advocaat heeft hij zijn kantoor altijd gehouden te St-Jozef, de wijk waar hij was opgegroeid, als zoon van de bakker. Eerst had hij kantoor in de Jules Van Praetstraat 1, waar hij altijd is blijven wonen, en later vlakbij in zijn kantoor Koolkerkse Steenweg 12. Toen hij nog zeer jong was, nog stagiair bij mij, overleed zijn vader. Ik hoorde van Michel en van anderen dat hij zich kapotgewerkt had in het zware beroep dat hij uitoefende. Daar kon ik mij iets bij voorstellen omdat in mijn familie ook nogal wat bakkers zijn en ik wist hoe veeleisend dat beroep wel was. Geen moment heb ik, of wie dan ook, toen gedacht dat Michel hetzelfde onrechtvaardige lot als zijn vader te beurt zou vallen. Michel bleef van aan het overlijden van zijn vader tot haar overlijden een paar jaar terug, zijn moeder als enige zoon ondersteunen. Het was voor hem natuurlijk om zo te handelen.

Als advocaat was mr. Michel Demolder een steun voor zijn cliënten. Hij leek helemaal niet op het beeld van de advocaat dat het televisieprogramma Justice for all ons toont en om eerlijk te zijn, dames en heren, en gelukkig, de meeste advocaten zijn anders. Ze zijn, zoals Michel ten dienste van hun cliënten en ook van hun pupillen. Mr. Demolder kreeg immers dikwijls het vertrouwen van de vrederechters om als bewindvoerder voor de zwaksten in de samenleving op te treden. Zij konden niemand beter wensen en mr. Demolder heeft hen op alle mogelijke manieren ondersteund, veel meer dan hij zou moeten.

In de uitoefening van zijn beroep werd hij bijgestaan door de heer Marius Plovier hier aanwezig en hij werkte geregeld samen met zijn vriend en jaargenoot mr. Antoon Luca. Mr. Fabienne De Smet ging dikwijls in zijn opdracht zaken pleiten voor de rechtbank. Michel deed dat niet zo graag. Eigenlijk was hij in de grond een beetje verlegen, wat hij maskeerde met veel humor.

Ik kan u verzekeren dames en heren, beste familie en vrienden, dat mr. Michel Demolder de sympathie had van alle advocaten en magistraten. Op sociale media circuleren van uit de juridische wereld alleen maar berichten van onbegrip, verslagenheid, maar ook van waardering voor onze confrater. Naar mijn beste weten had hij nimmer ruzie met enige andere confrater – u zult begrijpen dat zoiets in ons beroep nogal eens voorkomt – want hij bleef steeds correct handelen.

Af en toe kwam ik Michel ook tegen – in pre-coronatijden – op de tennisclub Brughia. De begroeting was standaard: “Hallo Michel, hoe is het met je?” en zijn humoristische antwoord: “Mager en taai, hé.”. Omdat hij alleen woonde, geen sport meer kon doen, denk ik dat hij een beetje onrechtstreeks slachtoffer geworden is van deze veel te lang durende crisis.

Michel is veel te vroeg heengegaan. We zullen hem als advocaten herinneren als een schitterend persoon, een heel correcte, aimabele en toegewijde confrater. Namens alle advocaten van de balie West-Vlaanderen, bied ik u allen onze respectvolle en zeer gemeende deelneming aan bij dit groot verlies."

Rik Crivits

29 januari 2021

Mr. Antoon Luca en mr. Fabienne De Smet zorgen voor de afhandeling en/of overdracht van de zaken van mr. Demolder, en de bewindvoeringen  werden door de rechtbank hertoebedeeld.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.