Update Centraal Register Bescherming Personen

Er werd een update met enkele verbeteringen doorgevoerd in het CRBP, de digitale tool voor beheer van bewindvoeringen, te consulteren via rechterlijkebescherming.be.

Oplossingen voor gekende diverse problemen:

 • Het is vanaf nu mogelijk dat een bewindvoerder samen met een burger een verzoekschrift neerlegt.
 • De PDF van het verzoek is nu volledig, de ontbrekende delen in de PDF van het verzoek zijn toegevoegd.
 • Het raadplegen van afgesloten dossiers is vanaf nu mogelijk.
 • De meeste raadplegingsfouten zijn opgelost (‘probleem met het laden van gegevens’).
 • De vredegerechten beschikken over werkende kiosk-PC’s.
 • Voor het neerleggen van het verslag:
  • Wanneer het neerleggen van een verslag niet lukt, verschijnt de melding 'enkel bewindvoerders kunnen een verslag neerleggen'. Dit betekent dat de gebruiker niet gekend is als bewindvoerder in het administratief dossier.
  • De velden én het maximaal aantal tekens zijn aangepast.
  • Geblokkeerde bankrekeningen worden nu wel als geblokkeerd getoond.
  • Bedragen worden correct afgerond en berekeningsfouten zijn gecorrigeerd.
  • Wanneer een bedrag leeg gelaten wordt, toont het systeem een vergrijsde ‘0’ om het verschil aan te tonen met de ‘0’ die door de gebruiker werd ingegeven.
  • De types en banken van de bankrekeningen worden nu getoond bij de ingave van uitgaven en inkomsten

Nieuwe functies en verbeteringen:

 • Het niet meer nodig om het verzoek in één keer te vervolledigen.
 • Ook is er een aantal functies toegevoegd om de interpretatie van het verzoek, de rapporten en PDF-bestanden te vergemakkelijken:
 • Weigering van een formulier wordt nu wel op de PDF afgedrukt. 
 • Huisnummers en straatnamen van sommige vredegerechten zijn verbeterd en worden aangepast aan de taal van de verzoeker
 • De PDF van het formulier wordt na neerlegging of met het afdrukvoorbeeld, rechtstreeks weergegeven in het huidige venster (en niet meer geopend in een nieuw tabblad).
 • De PDF wordt nu enkel getoond wanneer de neerlegging bevestigd is. U zal nooit meer een PDF krijgen wanneer de neerlegging mislukt is om verschillen te vermijden.
 • Wanneer er geen voorkeur over de vertrouwenspersoon is, wordt er een duidelijke tekst op het PDF afgedrukt. 
 • Een nieuwe visuele indicator wordt weergegeven wanneer het systeem bezig is met de lijst van gemeenten en straten op te zoeken.
 • Neergelegde formulieren en de formulieren in afwachting, binnen een bestaande bescherming, worden nu getoond in de raadpleging van dossiers, samen met hun status ("New" (nog niet behandeld), "In behandeling" "Gewijzigd" (naar een meer relevant dossier) "Geweigerd" (reden wordt apart gecommuniceerd)
 • De naam van de beschermde persoon wordt permanent bovenaan op de formulieren weergegeven.
 • De kans op gegevensverlies wordt tot een minimum beperkt door volgende aanpassingen: het is niet meer mogelijk meerdere acties aan het systeem tegelijkertijd te vragen (bewaren, neerleggen, terug naar homepagina, afdrukvoorbeeld); er wordt een bevestiging gevraagd wanneer u de applicatie wil afsluiten terwijl een formulier in opmaak is; de inactiviteitperiode is opgetrokken naar 30 minuten in plaats van 10 minuten; u wordt 5 minuten na de waarschuwing uitgelogd; de snelheid van het laden van dossiers is verbeterd
 • De snelheid van het laden van dossiers is verbeterd (in het slechtste geval 10 seconden)

 

Overzicht updates CRBP

 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.