Theoma

Innovatie aan onze balie. Een videochat voor advocaten.

Stilstaan is achteruitgaan; vooral in een tijd van digitalisering, artificiële intelligentie en blockchain. Advocaten staan voor belangrijke uitdagingen, maar blijven vaak halsstarrig vasthouden aan tradities of hardnekkige gewoonten. Maar wat blijkt? Ook aan onze eigen balie wordt geïnnoveerd. HENRI sprak met Ivan Coppens, advocaat uit Brugge, die recent een internetplatform ontwikkelde en lanceerde: raadpleeg-een-advocaat.be.

Het blijkt platform waarop rechtszoekenden terecht kunnen, om via videochat, een advocaat te ontmoeten. Extra software blijkt niet nodig, alles werkt in de gangbare internetbrowsers.  Cliënten registreren zich en maken een dossier aan met een omschrijving van hun probleem en voegen relevante documenten toe. Nadien selecteren zij wanneer het hen past om een advocaat te ontmoeten. Zij zien welke advocaten in de gekozen materie en op het geselecteerde tijdstip beschikbaar zijn en kunnen dan kiezen bij wie zij te rade willen gaan. Er wordt vooruit betaald. Op datum en uur van hun afspraak komen zij terug op het platform en worden zij te woord gestaan door de advocaat. Tijdens de consultatie kunnen nog documenten uitgewisseld worden. Na afloop van de consultatie bekomt de cliënt een factuur.

HENRI: Ivan, eerst en vooral, wat heeft u ertoe gebracht dit initiatief te nemen?

Ik ben mij reeds lang bewust van het belang van het internet en van de nieuwe technologieën. Tegelijk ben ik ook al jaren getuige van alsmaar meer doemdenken bij confraters, als zou ons beroep ten dode opgeschreven zijn. Alles zou overgenomen worden door internet, chatbots, … en advocaten zouden met lege handen achterblijven. We moeten ons er inderdaad aan verwachten dat de technologie onze manier van werken aanzienlijk zal veranderen. Maar dat is van alle tijden: de typmachine is reeds lang aan de kant geschoven voor de PC, de fax is gekomen en intussen bij velen al terug weggegaan. We werken met e-mail, juridische databanken op internet, etc. Ten aanzien van dergelijke evoluties kan je twee houdingen aannemen: mee jakkeren en zien hoe anderen met innovatie je werk afnemen of zelf ondernemen en innoveren. Toeval wil dat twee vrienden van mijn zoon mij vroegen of ik hen in de zomer van 2017 geen vakantiejob kon aanbieden. Mijn antwoord was neen, tot ik hoorde dat ze beiden burgerlijk ingenieur informatica studeerden. Een kans waarvan ik wist dat ik ze niet kon laten liggen. Het is meer dan een simpele vakantiejob geworden. Sedertdien zijn alle vakanties hieraan gespendeerd. Maar het was de moeite waard, want niets is uitdagender dan iets vanuit het niets te maken.

HENRI: En waarom dit platform?

Digitale innovatie in de advocatuur is grotendeels een onontgonnen terrein. Ik ben begonnen bij de essentie en heb mij de vraag gesteld: hoe kan ik de hindernissen die de toegang tot de advocaat belemmeren wegnemen? Hindernissen zijn er ongetwijfeld: eerst moet men een advocaat kiezen; dit is niet evident, want hoe zeker kan men zijn dat een bepaalde advocaat goed is voor zijn probleem? Als men dan een advocaat gekozen heeft, dan moet men met die advocaat een afspraak maken: men moet ernaar bellen en vervolgens er ook naartoe gaan. Men weet ook niet hoe snel men een afspraak kan bekomen. De cliënt wil tenslotte ook graag weten wat het hem zal kosten, maar weet dit vaak pas bij het einde van de consultatie. Met raadpleeg-een-advocaat.be heb ik geprobeerd deze hindernissen weg te nemen: men kiest een gespecialiseerde advocaat, men maakt een afspraak waar en wanneer men het wil en men weet op voorhand wat het zal kosten.

HENRI: zijn er concurrenten? En waarin verschilt uw platform?

Er lijken me op dit moment nog geen concurrenten op de markt. Het is, voor zover ik het weet, het eerste platform waar advocaten hun cliënten zien, horen en spreken. Er zijn spelers op de markt waar men een vraag kan stellen om daags nadien of twee dagen later een antwoord te krijgen, maar het lijkt me zo vaak erg moeilijk de vinger op de wonde te leggen. Een gesprek biedt een pak meer duiding. Telefonische consultaties zijn er ook, maar ook daar ontbreekt ‘beeld’ wat zorgt voor echte dialoog, zodat iedere gesprekspartner elkaar beter kan begrijpen. 

Waar we ook in verschillen van andere spelers, is natuurlijk dat dit initiatief van een advocatenkantoor komt, en niet van een onderneming buiten de advocatuur. Daardoor kunnen wij veel meer de troeven van de advocaat uitspelen: vertrouwenspersoon, kenner van het recht in theorie en praktijk, confidentialiteit, … Een online consultatie is een introductie van de advocaat bij de cliënt en niets belet dat de cliënt vervolgens zijn dossier “offline” toevertrouwt aan de advocaat.

HENRI: Hoe ziet u de evolutie van het platform?

Ik geloof er hard in, want er is volgens mij echt nood aan een laagdrempelige advocatuur. Mensen doen steeds meer online: kledij, gadgets en eten kopen we online, we boeken onze reizen of hotels online, etc... waarom zouden we dan niet online op een consultatie kunnen gaan bij een advocaat?

HENRI: de klant op het platform krijgen, is één zaak. U heeft natuurlijk ook advocaten nodig op het platform?

Inderdaad. De allereerste uitdaging is om zoveel mogelijk advocaten mee op de kar te krijgen. Het initiatief gaat uit van ons kantoor, maar alleen kunnen wij onmogelijk in alle materies advies verstrekken. Daarom dat ik al snel beslist heb het platform open te stellen voor andere advocaten; alleen samen kunnen we er een succes van maken. Mijn overtuiging is dat we met dit initiatief terug kunnen nemen wat anderen eerder van de advocatuur hebben afgenomen. De cliënten moet terug gebracht worden naar de natuurlijke advies verstrekker, namelijk de advocaat. Het is een win win, ook voor de advocaten die deelnemen.

theoma 2

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.