Inschrijving en actualisering lijst curatoren 2022 tegen ten laatste 28 februari

De ondernemingsrechtbank Gent meldt dat de lijsten van de curatoren, overeenkomstig artikel XX.122, § 1, laatste lid WER, opnieuw worden bijgewerkt.

De advocaten die thans op de lijst 2021 zijn opgenomen, blijven zondermeer op de lijst 2022 behouden mits zij hun dossier actualiseren en de gevolgde opleidingen gedurende de voorbije, relevante periode preciseren;.

Advocaten die niet zijn opgenomen op de lijst 2021, kunnen worden opgenomen op de lijst 2022 in de mate dat zij voldoen aan de voorwaarden.

De concrete instructies kan u hier raadplegen.

Hierbij een oproep om tijdig, en dus tegen uiterlijk 28 februari 2021, uw kandidatuur in te dienen of uw dossier te actualiseren.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.