Samenvatting overleg commissie CSR Brugge met de magistratuur.

De commissie CSR van de afdeling Brugge pleegde overleg met de magistraten en griffiers van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Vanuit de wens tot harmonisering van de werkwijze inzake schuldbemiddeling over het ganse ressort van het hof van beroep te Gent werd u via Henri ingelicht over het verplicht te gebruiken model van jaarverslag.

De commissie te Brugge raadt de curatoren aan van dit model gebruik te maken om een vlotte goedkeuring van uw ereloonstaten mogelijk te maken.

Daarnaast vragen de magistraten om speciale aandacht voor de navolgende punten:

  • VERMELDING KBO-NUMMER: vermits elke beschikking van de arbeidsrechtbank voortaan het KBO nummer moet vermelden van de vennootschappen die partij zijn in de procedure, worden de schuldbemiddelaars verzocht van deze vennootschappen (zowel schuldeisers, als schuldenaars)  het KBO-nummer te vermelden op de in te dienen adressenlijsten.
     
  • ADRESSENLIJSTEN ACTUALISEREN & VERIFIEREN: de adressenlijsten dienen telkens nagezien te worden op hun juistheid en actualiteit en moeten neergelegd worden telkens er een oproeping ter zitting volgt uit de neerlegging van de procedure-akte (verzoek herroeping, p.v. gebrek aan minnelijke regeling, homologatie met bezwaar schuldeiser waar overheen gestapt kan worden, etc.), alsook wanneer een (gewoon) verzoek tot homologatie wordt neergelegd;
     
  • ONTVANGSTBEWIJS JAARVERSLAG VERZOEKERS: bij de neerlegging van het jaarverslag wordt verzocht dat een ontvangstbewijs op naam van de verzoeker(s) in CSR wordt bijgevoegd; Ontvangst mag bewezen worden met alle middelen van recht zoals doch niet uitsluitend:  een e-mail uitgaande van de verzoeker, een ontvangstbevestiging per e-mail of een aantekenbewijs (zonder ontvangstbericht) van post.be.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.