Schrijf u in voor de juridische eerstelijnsbijstand

Waarde confrater


Het Bureau voor Juridische Bijstand maakt de lijsten op met het oog op het aanstellen van advocaten voor juridische eerstelijnsbijstand. Deze lijsten moeten jaarlijks worden hernieuwd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van Orde van de balie West-Vlaanderen.

Inschrijven voor de lijsten 2024 is vanaf vandaag mogelijk tot en met zondag 3 december 2023.
 

Hoe inschrijven

Voor de juridische eerstelijnsbijstand kunt u zich inschrijven via het online formulier.
 

Inschrijvingstermijn & opleiding

U heeft er alle belang bij om u zo snel mogelijk in te schrijven, en dit tegen uiterlijk zondag 3 december 2023.

Uw inschrijving is slechts definitief na goedkeuring door de raad van de Orde op 14 december 2023.

Inschrijvingen na 3 december 2023 worden niet in aanmerking genomen (in dit geval zal u in het jaar 2024 dus géén permanentie in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand kunnen waarnemen).

Enkel advocaten die in regel zijn met de opleiding kunnen worden opgenomen op de lijsten van 2024. Indien u wil deelnemen aan de eerstelijnsbijstand moet u de nodige opleidingen hebben gevolgd of volgen. U kan dus op de lijsten van 2024 worden opgenomen als u zich inschrijft voor de editie 2023-2024. Dit is mogelijk via deze link. Wij zullen half december een lijst ontvangen van de OVB met de advocaten die de drie online sessies hebben voltooid. De advocaten die op deze lijst voorkomen kunnen ook worden opgenomen op de permanentielijsten van 2024.

Ik wijs u erop dat tussentijdse inschrijvingen en/of uitschrijvingen tijdens het jaar enkel mogelijk zijn voor wat betreft de juridische tweedelijnsbijstand en de mandaten en ambtshalve aanstellingen en niet voor de juridische eerstelijnsbijstand en dit in functie van het wettelijk kader en mede in functie van de vaststelling dat welbepaalde lijsten dienen overgemaakt te worden aan het justitiehuis, sociaal huis of centrum voor illegalen.

Kortom: u kan inschrijven via het online formulier tot en met zondag 3 december om 24 uur (uiterste inschrijvingsdatum!). De opleiding hebben gevolgd of volgen is noodzakelijk om op de lijsten te worden opgenomen.

 

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.