Vanaf morgen DPA gebruiken in plaats van E-deposit.

U heeft via diverse kanalen het bericht ontvangen dat een nieuw KB én MB over DPA-Deposit werden gepubliceerd op 16 oktober 2018:

  • Artikel 10, §2 van het KB van 16 juni 2016 voorziet dat de Minister van Justitie kan opleggen dat de communicatie met de informaticasystemen van Justitie (zoals o.m. e-Deposit) geschiedt via de informaticasystemen die door de beroepsorganisaties beheerd worden.
     
  • Op 16 oktober 2018 werd met onmiddellijke inwerkingtreding een Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat voorziet dat de toegang tot de e-Box en e-Deposit systemen voor de advocaten geschiedt via het DPA-systeem met de advocatenkaart.

De toegang tot e-Deposit werd op 17 oktober 2018 afgesloten voor alle advocaten én hun administratieve medewerkers (niet-advocaten).

Ik acht het toch absoluut noodzakelijk om u te wijzen op de onmiddellijke gevolgen daarvan.

Concrete gevolgen

  • Rechtsgeldige elektronische neerlegging van conclusies door advocaten kan enkel nog via DPA-Deposit (https://secure.dp-a.be/deposit).
  • Voor het elektronisch neerleggen van conclusies heeft u een actieve advocatenkaart nodig. Zonder een geactiveerde advocatenkaart (waarvan u de PIN-code nog kent) is elektronische neerlegging dus niet meer mogelijk.
  • Voorlopig kunnen uw medewerkers die geen advocaat zijn en advocaten zonder werkende advocatenkaart dus geen conclusies meer neerleggen via elektronische weg. Als zij de neerlegging alsnog doen via e-Deposit als “burger” is die niet rechtsgeldig.

Eén en ander geldt enkel voor elektronische neerlegging en laat andere (rechtsgeldige) wijzen van neerlegging onverlet (zoals o.m. neerlegging op papier binnen de openingstijden van de griffie).

Voor uw administratieve medewerkers (de niet-advocaten) wordt op heel korte termijn ook een toegang voorzien (via eID of ItsMe).

Nuttige links:

- FAQ.

- Overzicht van rechtbanken waar een elektronische neerlegging mogelijk is.

- Tarieven.

De timing van dit alles is te betreuren, maar volgt uit het plotse initiatief van de minister. Noch de OVB, noch de OBFG, noch Diplad zijn voor deze timing verantwoordelijk.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.