Verplichte opleiding voor advocaten die eerstelijnsbijstand verlenen

Op 10 december 2021 werd het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dat besluit legt de regels van de eerstelijnsbijstand vast in een nieuw inhoudelijk kader dat de werking van de Commissies Juridische Bijstand (CJB) beoogt te harmoniseren en de samenwerking met de sociale partners te optimaliseren. Er wordt ook voorzien in een vorming voor de advocaten die eerstelijnsadvies verlenen.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de juridische eerstelijnsbijstand  heeft de werking van de commissies eerstelijns grondig gewijzigd.

Ook voor advocaten die eerstelijnsadvies verstrekken zijn er bijkomende voorwaarden gesteld.

Artikel 28 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 stelt dat de commissies dienen te voorzien in een aangepast vormings-, trainings- en opleidingskader.

In samenwerking met de OVB en de commissies eerstelijnsbijstand werd voorzien in een opleiding juridische eerstelijnsbijstand 2022-2023.

Iedere advocaat die eerstelijnsbijstand wenst te verlenen vanaf 1 januari 2023 zal moeten voldoen aan volgende opleidingsvereisten:

  • Een voorafgaande sessie inleiding tot sociaal werk en sociaal beleid en de leefwereld van doelgroepen.
    Deze sessie zal on demand kunnen bekeken worden via het opleidingsplatform van de OVB.
  • Een voorafgaande sessie waar uitleg wordt verleend bij de sociale kaart. De CJB’s zullen instaan voor deze sessie.

Advocaten die na 1 januari.2023 wensen in te schrijven zullen een bijkomende sessie dienen te volgen over de praktische werking van het eerstelijnsadvies.

Binnen het jaar dienen advocaten een opleiding sessie communicatieve vaardigheden te volgen; deze sessie wordt georganiseerd door de OVB.

Om ingeschreven te blijven dienen advocaten ieder gerechtelijk jaar drie punten permanente vorming te halen in één van de materies relevant voor de juridische eerstelijnsbijstand.

Voor deze vormingen worden punten permanente vorming voorzien.

De voorzitters van de commissie beseffen dat deze opleiding een bijkomende inspanning vraagt van de advocaten en hebben beslist deze opleiding aan de thans ingeschreven advocaten gratis aan te bieden.
 

Filip Mourisse, voorzitter CJB Brugge
Magali Mullebrouck, voorzitter CJB Ieper
Pol Vieren, voorzitter CJB Kortrijk
Stefanie Allaert, voorzitter CJB Veurne

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.