Minimuminhoud verzoekschrift tot sluiting faillissement bij gebrek aan actief

De ondernemingsrechtbank stelt vast dat in de verschillende afdelingen de verzoekschriften tot sluiting van het faillissement bij gebrek aan actief, in vele gevallen slechts zeer summier of zelfs onvoldoende gegevens bevatten om de sluitingsprocedure aan te vatten. Dit noopt de griffier die de dossiers voorbereidt tot uitgebreid en veelvuldig opzoekingswerk, wat gelet op de beperkte mankracht op de griffies bij voorkeur wordt vermeden. Niet zelden moet dan ook nog eens voorafgaandelijk contact worden genomen met de curator en bijwijlen moet de behandeling van de verzoeken ook worden uitgesteld bij gebrek aan bepaalde fundamentele informatie.

Voor de rechtbank zou het een bijzonder grote hulp zijn mochten de curatoren de verzoekschriften opstellen dan wel vervolledigen met een minimum aantal basisgegevens die de rechtbank behoeft om met kennis van zaken de sluiting van het faillissement te bevelen.

Hieronder vindt u twee documenten met de minimuminhoud die zou moeten worden opgenomen in het verzoekschrift tot sluiting van het faillissement.

Er wordt dan ook gevraagd deze minimuminhoud in acht te willen nemen bij de redactie van de verzoekschriften tot sluiting van het faillissement bij gebrek aan (voldoende) actief in overeenstemming met artikel 73 F.W. dan wel artikel XX.135 WER. Dit mag met onmiddellijke ingang gebeuren. Vanaf 1 januari 2021 verwacht de rechtbank dat dit zeker in acht wordt genomen. Op termijn zou dit moeten leiden tot een vlottere afhandeling van de sluitingsprocedure.

Onder de documenten treft u de aangepaste tekst van de minimuminhoud en een model van verzoekschrift opgemaakt aan de hand van deze minimuminhoud (art. 73 FW en XX.135 WER). De curator dient de tekst uiteraard aan te passen aan de concrete gegevens van het dossier. Er zullen passages moeten geschrapt worden en eventueel moeten worden bijgevoegd. Dit model is zeker geen verplichting en wordt u op de vraag van de curatoren ter beschikking gesteld. Het enige wat de rechtbank vraagt is dat de minimuminhoud wordt gerespecteerd. Meer mag er bij, minder (bij voorkeur) niet.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.