15 juli 2023 uiterste afsluitdatum BJB-dossiers

De uiterste datum voor het afsluiten van de dossiers in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand wordt vastgesteld op 15 juli 2023. Dossiers die later ter controle worden aangeboden komen niet meer in aanmerking voor de audit 2023-2024 en uitbetaling in 2024.

De advocaten worden verzocht in de dossiers waar de prestaties werden geleverd nu reeds af te sluiten zodat een gespreide interne controle mogelijk is.

In de dossiers waar de controlerend voorzitter punten heeft herleid en/of de gevraagde punten 100 % meerwerk niet heeft toegekend, moet de advocaat bij niet akkoord zijn verzet kenbaar te maken aan het BJB binnen de 15 dagen nadat de notificatie werd overgemaakt. Indien de opmerkingen niet binnen de termijn van 15 dagen worden overgemaakt zal de advocaat geacht worden akkoord te gaan met de voorgestelde herleiding.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.