Aanwezigheidsattest bij verhoor Salduz

In het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt een verdachte door de onderzoeksrechter gehoord met bijstand van een advocaat. Deze advocaat dient vervolgens een bewijs van aanwezigheid, getekend door de verhorende instantie, aan het elektronisch BJB - dossier te voegen.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, mevrouw Bernadette Vandeputte, meldt ons het volgende:

"In West- en Oost-Vlaanderen, met uitzondering van de afdeling Brugge, hebben de raadslieden deze attesten bij zich. Ze zijn ingevuld en de griffier ondertekent dit stuk onmiddellijk na het verhoor.
In de afdeling Brugge echter wordt het attest door de griffier opgemaakt. Indien mogelijk wordt het na het verhoor meegegeven met de raadsman maar soms wordt het achteraf opgestuurd, aangezien onmiddellijk na de voorleiding de tijd ontbreekt om alles in te vullen"

Vanaf 1 januari 2019 zal ook in de Brugse onderzoekskabinetten gevraagd worden om een ingevuld attest ter ondertekening voor te leggen aan de griffier.

U vindt hieronder een model van aanwezigheidsattest voor de raadkamer, onderzoeksrechter of kamer van inbeschuldigingstelling. Bij een vertrouwelijk voorafgaand overleg met de cliënt kruist u op onderliggend modelattest 'andere' aan.