Lancering JustRestart: waar rekening mee te houden als advocaat of schuldbemiddelaar

Op 2 november 2023 wordt het centraal register voor collectieve schuldenregelingen ‘JustRestart’ gelanceerd.

Dit betekent dat advocaten voor elke actie of handeling in een collectieve schuldenregeling het digitaal dossier moeten gebruiken, zowel ten aanzien van de griffie als ten aanzien van de schuldbemiddelaar. Dit is niet alleen het geval voor de procedures die toelaatbaar worden verklaard vanaf 2 november 2023. Ook in lopende dossiers die dus vóór 2 november 2023 werden toelaatbaar verklaard en nog niet zijn beëindigd, moet de advocaat het digitaal dossier gebruiken.

Indien u optreedt als advocaat van een partij die betrokken is in een collectieve schuldenregeling, kan het in werking treden van ‘JustRestart’ aanleiding geven tot beroepsaansprakelijkheden Elke mededeling, kennisgeving of neerlegging die niet wordt gedaan via het register wordt immers beschouwd als niet te hebben plaatsgevonden.

Meer informatie over JustRestart vindt u in de nota van de studiedienst van de OVB. De opname van de online opleiding die het team van JustRestart organiseerde op 20 oktober 2023 kan u hier (her)bekijken.

Binnenkort mag u ook FAQ's en tutorials verwachten over de functionaliteiten van het nieuwe register.


Arbeidsrechtbank Gent

De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent vraagt aandacht voor de volgende zaken:
 


 

 1. We vragen aan alle schuldbemiddelaars om in de periode van 23 oktober tot en met 6 november 2023 zo weinig mogelijk verzoekschriften neer te leggen (tot en met 1 november op papier en vanaf 2 november via JustRestart).

  We beogen hiermee alle verzoekschriften die geen dringend of urgent karakter hebben (jaarverslagen, eindverslagen, verzoeken tot homologatie, verzoeken om de zaak te fixeren op een openbare zitting). Verzoeken om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling, dringende machtigingen (tot verkoop), urgente verzoeken tot herroepingen kunnen uiteraard wel nog neergelegd worden.


  Deze vraag is ingegeven vanuit het feit dat het ARTT-systeem van de arbeidsrechtbank – met het oog op de overdracht van de gegevens naar JustRestart – gedurende een bepaalde periode niet volledig operationeel zal zijn. Deze periode van 23 oktober tot en met 6 november moet alle medewerkers van de rechtbank daarnaast toelaten om zich zo goed als mogelijk voor te bereiden op de lancering van JustRestart. De uitdaging is niet gering: de arbeidsrechtbank Gent kent ongeveer 12.500 lopende CSR-dossiers, die ook mee overgedragen worden naar JustRestart.

   
 2. Het nazicht of de overdracht naar JustRestart van de gegevens (schuldeisers, schuldenaar, derde-schuldenaar) uit lopende CSR-dossiers correct is gebeurd, is een taak voor de schuldbemiddelaar (die daarvoor normaal gezien in het nog te verwachten nieuw KB over de kosten en erelonen ook eenmalig per dossier een bepaalde vergoeding zou kunnen aanrekenen).

  We vragen elke schuldbemiddelaar om dit nazicht te doen de eerste maal dat een lopend CSR-dossier na 2 november 2023 door zijn of haar handen gaat. Dit kan het geval zijn bij de redactie van het jaarverslag, het neerleggen van een verzoek tot homologatie of eindverslag of, nog, het neerleggen van een verzoekschrift om de zaak te fixeren op een openbare zitting of zitting in raadkamer. In de uitzonderlijke situatie dat het lopend CSR-dossier na 2 november 2023 voor de eerste keer wordt opgeroepen op initiatief van een andere partij (bijvoorbeeld vraag tot vervanging of verzoek tot vrijwillig einde uitgaande van de schuldenaar of een verzoek tot herroeping uitgaande van een schuldeiser) zal de rechtbank de schuldbemiddelaar een seintje geven met de vraag om dit nazicht te willen doen.

  Ervan uitgaande dat elk dossier minstens 1 keer per jaar, bij de redactie van het jaarverslag, door de handen van de schuldbemiddelaar gaat, zou het nazicht van de gegevens uiterlijk tegen 2 november 2024 in alle lopende dossiers moeten zijn gebeurd.

   

Het vademecum voor de schuldbemiddelaar wordt, waar nodig en rekening houdend met de inwerkingtreding van JustRestart, aangepast van zodra het nieuwe KB rond de kosten en erelonen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verder meldt de voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent dat de meeste schuldbemiddelaars het jaaroverzicht van de lopende dossiers voor 2023 hebben overgemaakt. Diegene die dit nog niet hebben ingediend, worden verzocht zo spoedig mogelijk het nodige te doen.
 

Departement mandaten balie West-Vlaanderen

De voorzitter van de arbeidsrechtbank Gent kondigt een overleg aan met de vertegenwoordigers van de schuldbemiddelaars op 11 december 2023 om een eerste stand van zaken te maken rond de werking van het nieuwe platform 'JustRestart'.

Feedback omtrent het centraal register collectieve schuldenregelingen kan u steeds overmaken aan stafhouder Brigitte Vander Meulen, voorzitter van het departement mandaten, via info@baliewestvlaanderen.be.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.