De excellente advocatuur

Om te scoren moet je schieten
Een trap in de richting van het doel, de excellente advocatuur

Bijdrage van Rik Crivits (advocatenkantoor Crivits & Persyn), vicestafhouder van de balie West-Vlaanderen

De West-Vlaamse openingsredenaar van dit gerechtelijk jaar maakte ons duidelijk dat de advocatuur op heel wat fronten onder druk staat. Ondersteund door veel beelden vertelde hij ons dat er te weinig advocaten zijn, althans te weinig advocaten die zich aanpassen aan de snelle evoluties, aan de nieuwe kritische cliënt en aan de nieuwe uitdagingen. Mr. Bram Vandromme was deze openingsredenaar. Hij is ook de geestelijke vader van dit baliemagazine Henri.

Een andere Henry, Patrick bij voornaam en advocaat van beroep, schreef in 2018 samen met mr. Patrick Hofströssler een rapport voor minister van Justitie Koen Geens onder de titel ‘De toekomst van het advocatenberoep’. In dit rapport leggen de Patricks het accent op de noodzaak van kwaliteit en zelfs uitmuntendheid van de advocaat:

Iedere advocaat, klein of groot, met of zonder toga, moet deel kunnen uitmaken van een uitmuntend beroep, dat de beste rechtsbeoefenaars verenigt, die over de meest performante instrumenten beschikken en die ook morgen bezield zijn door de bijzondere roeping om op de beste wijze de belangen van de rechtzoekenden die op hen vertrouwen te behartigen.

Een excellente advocatuur, daar streven we naar.

Zowel mr. Patrick Hofströssler als mr. Bram Vandromme verdedigden in een debat op 3 maart 2020 over de toekomst van de advocatuur, samen met minister van Justitie Koen Geens en stafhouder Jo Stevens, hun visie. Een van de middelen om tot een excellente advocatuur te komen is het delen van onze kennis, daar waren beiden het over eens. In West-Vlaanderen zijn we op vandaag met 1431 advocaten, aan alle Vlaamse balies samen (inbegrepen de balie Brussel Nederlands) met 10.736. Elke advocaat heeft bijzondere knowhow in verband met de organisatie van het kantoor of bepaalde juridische materies. We hebben er als advocaat geen belang bij deze knowhow en informatie voor onszelf te houden. We zullen immers geen cliënten verliezen als de advocatuur er als beroepsgroep op vooruitgaat, integendeel. Het finale doel is de kwaliteit en daarmee ook het imago van de advocatuur op te krikken. Daar wint elke advocaat bij.

Met ons kantoor Crivits & Persyn willen we via Henri een bescheiden bijdrage hiertoe leveren. We pretenderen niet het voorbeeld te zijn van de advocaat van de toekomst (we worstelen hiermee, zoals iedereen), maar we zijn wel met meerderen en onze advocaten beschikken over bijzondere kennis in bepaalde materies. Via Henri zullen we in de komende maanden in korte artikels zaken delen die we relevant vinden voor de advocaat als ondernemer of voor elke advocaat in zijn beroepsuitoefening.

De artikels zullen gaan over de opportuniteiten en risico’s van de nieuwe rechtsbijstandsverzekering, over de vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen en over de nieuwe wet ter bescherming van de kleinere ondernemingen in een B2B-context. Welke algemene voorwaarden zijn in die context nog afdwingbaar? Weet alvast dat de betalingstermijnen niet meer vrij zullen kunnen worden overeengekomen. Mogelijke thema’s zijn ook het werken met aannemers en onderaannemers in de advocatuur. Misschien is ook een bespreking van de wijziging van de boekhoudregels in verband met de derdenrekening nuttig voor u. Deze moet nu buiten balans gehouden worden. Ook het antwoord op de vraag welke opdrachten een openbaar bestuur u nog mag toevertrouwen zonder een overheidsopdracht uit te schrijven zou u kunnen interesseren. Thema’s te over.

We proberen het kort en interessant te houden en krijgen graag feedback. Na enkele maanden evalueren we of het voor ons blijvend haalbaar is en voor de lezer nuttig.

In het licht van het doel van Henri en het streven naar nog meer kwaliteit zou het fantastisch zijn als andere kantoren of confraters ons voorbeeld aanstekelijk zouden vinden. De advocatuur zal zich niet aanpassen als we altijd hetzelfde blijven doen. De grote Cruijff indachtig: ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren.’

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.