Bart's Branie | De mijmerende Meindert en de fiscaal aftrekbare Omer

Gewezen stafhouder Bart Staelens over de nieuwe rubriek in de gazet van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk

 

Het tijdschrift van CJB Kortrijk omvat nu een rubriek “Meindert mijmert”, waar onze confrater Meindert Gees dus, ja, mijmert.

Volledig terecht slaat de mijmerende Meindert meteen spijkers met koppen.  Hij pleit ronduit voor het mijmeren, voor het nadenken over een zaak, voor het naar buiten turen en reflecteren, stilstaan, waar kan ik heen met de zaak, wat doe ik, hoe behartig ik de belangen van mijn cliënt?  En dit kan bij het drinken van een tas koffie, thee of naarmate de avond en week vordert misschien iets sterkers, zo schrijft Meindert.  Kortom, zoals we hem kennen, Meindert reflecteert en mijmert intensief laat op de avond, laat in de week.

Zijn volkomen terechte mijmeringen deden mij denken aan een passage uit een bijdrage in een liber amicorum van wijlen Jan Borret, voorzitter Raad van State die verzuchtte:
 

Vindt de hartstochtelijke rechtstechnicus zich niet terug in de architect die op de vraag wat een ontwerp zijn opdrachtgever zou kosten antwoordde: “als ik achter de tekentafel sta, kost het 150 gulden per uur, maar als ik mijn hoofd op de tafel leg of ijsbeer of in het bos wandel of een fles wijn drink, dan kost het 300 gulden per uur, want dan gebeurt het”?
 

Borret schreef ergens anders dat een goed jurist geen letterknecht is, maar een letterkundige.  Nadenken, zoeken, mijmeren, levensnoodzakelijk dus.  Zelf denk ik het diepst na terwijl ik in gedachten verzonken traag langs de vaart fiets, meewarig aangekeken door voorbij snellende wielerterroristen.  Mijn associé denkt het diepst na in zijn bad, Eureka roepend heeft hij zijn faillissementsproblemen scherpzinnig opgelost.

Zou fietsen of baden dan adequater zijn dan de Omer van Meindert?  Ach neen.

Ik ben en blijf de mening toegedaan dat het drinken van een uitstekende stevige rode wijn, na een fietstocht langs de vaart, tot de allerhoogste ereloonbepaling moet kunnen leiden.  Want op geen enkel ander ogenblik worden de belangen van de cliënt beter gediend.

Vriend Meindert, volledig akkoord.
 

Bart Staelens
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.