Nieuw reglement inzake de juridische eerstelijnsbijstand

De raad van de Orde heeft op 12 november 2020 beslist over een nieuw reglement inzake de juridische eerstelijnsbijstand.

Het reglement stelt de modaliteiten vast voor het verstrekken van juridische eerstelijnsadvies door advocaten zoals georganiseerd door de commissies juridische eerstelijnsbijstand werkzaam in West – Vlaanderen, alsmede bepaalt het reglement de voorwaarden waaraan de advocaten dienen te voldoen teneinde opgenomen te worden op de lijsten eerstelijnsbijstand, welke aan de Commissies Juridische Bijstand (CJB) worden overgemaakt.

Gezien bij het verstrekken van juridische eerstelijnsbijstand onmiddellijk over een erg breed scala van rechtsdomeinen advies moet verleend worden, zonder daarbij de tijd te kunnen nemen om opzoekingen te doen of te overleggen met een confrater of stagemeester, wordt in het belang van de rechtzoekende en voor het vlot verlopen van de juridische eerstelijnsbijstand geopteerd voor een toegang tot de lijsten juridische eerstelijnsbijstand vanaf het derde jaar stage.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.