Een aanspreekpunt voor kandidaat - magistraten? Katrien en Karlien vertellen er ons alles over!

Magistraat worden? Het zit blijkbaar niet meteen in de lift.
Er is dringend nood aan nieuwe instroom en daar gaan Karlien Ververken en Katrien Demeestere nu werk van maken.

Met HENRI gingen we eens luisteren hoe het komt dat er zo weinig kandidaten zijn voor openstaande vacatures binnen de magistratuur.

Kunnen jullie zich even voorstellen?

(Karlien) Na zes jaar aan de balie van Brussel werd ik, via het vergelijkend toelatingsexamen, in 2005 gerechtelijk stagiair in Kortrijk. Ik was substituut-procureur des Konings op het parket van de afdeling Brugge (twee jaar) en later in Kortrijk (tien jaar) tot 2018, waarna ik een nieuwe sprong in mijn carrière waagde en rechter werd in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Ik zetel in de afdelingen Ieper en Kortrijk in de correctionele sectie.

(Katrien) Na drie jaar stage aan de balie van Kortrijk, werd ik gerechtelijk stagiair in Brugge. Hoewel ik hield van de afwisseling tijdens de stage bij het parket, verkoos ik - omwille van mijn voorkeur voor het burgerlijk recht - om te postuleren als rechter. Ik blik terug op een gevarieerde loopbaan van bijna tien jaar binnen de rechtbank van eerste aanleg en legde gisteren de eed af als vrederechter van het kanton Tielt.
Ik werd als magistraat ook verkozen voor een mandaat binnen de Hoge Raad voor de Justitie, waar ik van 2014 tot 2019 zetelde in de benoemingscommissie.

Al even zijn er weinig kandidaten voor vacatures binnen de magistratuur. Hebben jullie een idee hoe dit komt?

(Karlien) We stellen vast dat er de laatste jaren inderdaad heel wat minder deelnemers zijn aan de verschillende examens die toegang verlenen tot de magistratuur.
Wellicht zijn er onzekerheden over de toegangswegen tot de magistratuur en de werkorganisatie binnen justitie, waardoor er minder inschrijvingen zijn.

We vinden het jammer dat er minder belangstelling is voor de magistratuur, die nochtans veel carrièremogelijkheden biedt in verschillende rechtstakken en entiteiten.

Jullie spreken met passie over jullie werk. Hoe zou u een advocaat overtuigen om magistraat te worden?

(Katrien) Er zijn veel goede redenen! (lacht). Het ambt van rechter is heel veelzijdig en, niet onbelangrijk, toch ook maatschappelijk relevant.
Naast juridische uitdagingen, werken rechters met en op maat van mensen.

We hebben flexibele werkomstandigheden, goede loonsvoorwaarden en krijgen de mogelijkheid ons bij te scholen via opleidingen die door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding georganiseerd worden.
Deze opleidingen focussen niet alleen op juridische kennis, maar bieden ook de mogelijkheid om tal van aantal vaardigheden te verwerven.

(Karlien) Wij vinden het echt een boeiende en uitdagende job, en onze passie willen we graag delen met geïnteresseerde advocaten of juristen.
We willen een aanspreekpunt zijn in West-Vlaanderen voor kandidaten die meer informatie wensen over de inhoud van de job, de werkomstandigheden en de organisatie van de rechtbank.

Kan een advocaat met concrete vragen dan bij jullie terecht?

(Katrien) Jazeker, heel eenvoudig; zend ons een mailtje!

katrien.demeestere@just.fgov.be

karlien.ververken@just.fgov.be

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.